Usytuowanie niektórych budynków uniemożliwia grawitacyjne odprowadzenie ścieków do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. W niektórych sytuacjach warunki wodno-gruntowe uniemożliwiają korzystanie praktycznie ze wszystkich tradycyjnych sposobów oczyszczania ścieków i odprowadzania ich z posesji. W takich sytuacjach rozwiązaniem jest budowa przydomowej pompowni.

Jeżeli dom usytuowany jest poniżej poziomu zbiorczej sieci kanalizacyjnej, konieczne jest skorzystanie z pompowni ciśnieniowej, która podnosi poziom nieczystości na pożądaną wysokość i wtłacza nieczystości do przewodów kanalizacyjnych – wyjaśnia nasz rozmówca z przedsiębiorstwa INWAP.

Jak działają tego systemy tego rodzaju?

Działanie przydomowej pompowni ścieków

Najważniejszymi elementami przydomowej pompowni są zbiornik oraz pompa. W zbiorniku gromadzone są ścieki, które spływają z domowej instalacji za pomocą sił grawitacji. Zbiorniki takie montowane są najczęściej poza budynkiem, a wykonuje się je z PEHD, lekkiego materiału charakteryzującego się doskonałą szczelnością i odpornego na napór gleby.

W zbiorniku umieszczane są pompy, wyposażone w urządzenia rozdrabniające. Zadaniem rozdrabniacza jest mieszanie ścieków, co zapobiega sedymentacji i, jak sugeruje sama nazwa, rozdrabnia większe elementy stałe, które mogłyby przyczynić się do zablokowania przepływu ścieków. Po napełnieniu zbiornika, ścieki poprzez układ sterowania kontrolujący i sterującyc pracą pompy, przetłaczane są do punktu odbioru, czyli przewodów kanalizacji sieciowej.

Czym kierować się przy wyborze pompowni?

Szukając rozwiązań do domowej przepompowni ścieków warto sięgać po rozwiązania doświadczonych producentów systemów kanalizacyjnych, którzy oferują najbardziej nowoczesne produkty i praktyczne rozwiązania użytkowe i eksploatacyjne.

Przeglądając dostępne oferty dobrze jest zwracać uwagę przede wszystkim na jakość i nieblokowalność rozdrabniacza, ponieważ właśnie od jego pracy zależy długa i niezakłócona praca instalacji. Istotnym elementem są także szybkozłącza hydrauliczne, które umożliwiają obsługę pompy i armatury bez konieczności wchodzenia do zbiornika.

Nie bez znaczenia jest również konstrukcja dna zbiornika domowej pompowni. Warto wybierać takie modele, które zapewniają dużą rotację ścieków, co pozwala zapobiegać zagniwaniu zalegających na dnie nieczystości, a tym samym zabezpiecza domowników przed nieprzyjemnościami, wynikającymi z wydzielania się zapachów z pompowni.

Podsumowując, dobra pompownia domowa, która zapewni sprawne odprowadzanie ścieków i łatwą obsługę, powinna być zaprojektowana z najwyższą starannością i przejść testy jakości. Elementy, na jakość których należy zwracać szczególną uwagę, to zbiornik (wraz z przyłączem hydraulicznym i zaworem odcinającym), pompa oraz układy hydrauliki i sterowania, które powinny zapewniać optymalnie łatwą obsługę pompowni.