Nie ulega wątpliwości, że odbiór techniczny domu od dewelopera dla przyszłego domownika to jeden z najważniejszych etapów przed podpisaniem ostatecznego protokołu odbioru. Musi on brać pod uwagę szereg istotnych czynników, których głównym celem jest potwierdzenie stanu technicznego lokalu, a następnie odebrania nadającego się do zamieszkania budynku. Dowiedz się, jak wygląda i jakie dokumenty będą niezbędne do odbioru domu od dewelopera.

Na czym polega odbiór techniczny domu?

Odbiór techniczny domu od dewelopera przede wszystkim polega na sprawdzeniu stanu technicznego mieszkania oraz porównaniu go z projektem, a następnie w przypadku braku uwag, podpisaniu przez obie strony interesantów, protokołu odbioru. Jest to bardzo istotne ze względu na to, że na etapie odbioru domu istnieje możliwość wychwycenia wad i usterek, a co za tym idzie, zobowiązania dewelopera do naprawy ich na jego koszt.

W przypadku, gdy usterki zostaną zauważone, deweloper ma obowiązek w ciągu 14 dni ustosunkować się do zarzucanych wad, natomiast w sytuacji, gdy je zaakceptuje, w ciągu 30 dni musi dokonać ich naprawy. – wyjaśnia przedstawiciel firmy Immobart deweloper w Piasecznie.

Protokół odbioru lokalu jednorodzinnego między innymi zawiera opis stanu domu w momencie przekazania kluczy oraz odbioru domu, niemniej jednak, aby dokonać prawidłowych oględzin, konieczne jest posiadanie odpowiednich dokumentów, które umożliwiają porównanie wszelkich kwestii technicznych z projektem architektoniczno-budowlanym przedstawionym przez dewelopera.

Odbiór domu od dewelopera – jakie dokumenty będą niezbędne?

Podczas odbioru domu należy posiadać dokument nazywany tzw. standardem domu, który musi być załączony do umowy deweloperskiej. W standardzie domu między innymi znajdują się informacje na temat rodzaju wykorzystanych materiałów do wykończenia domu, takich jak rodzaje tynków czy użytych materiałów na ściany. Osoba zainteresowana nieruchomością ma również prawo do zapoznania się z aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla konkretnego dewelopera.


Do odbioru domu obowiązkowe będą także dokumenty takie, jak:

 • Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy,
 • Inwentaryzacja geodezyjna, czyli mapa wykonana przez geodetę z uprawnieniami,
 • Projekt budowlany z naniesionymi zmianami,
 • Kopia atestów i certyfikatów materiałów, które zostały przeznaczone do wykonania domu,
 • Protokół odbioru instalacji elektrycznej,
 • Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem oraz z przepisami.

Co należy sprawdzić przy odbiorze domu?

Przystępując do odbioru domu od dewelopera, przede wszystkim warto zadbać o to, aby na miejscu była osoba posiadająca wiedzę z zakresu budownictwa, ponieważ specjaliście łatwiej będzie dostrzec ewentualne nieprawidłowości oraz drobne usterki. Na podstawie podstawowych dokumentów należy przeanalizować stan techniczny domu jednorodzinnego i trzeba sprawdzić m.in.:

 • Powierzchnię lokalu,
 • Stan ścian (czy nie ma ewentualnych pęknięć lub nierówności)
 • Stan okien i ich prawidłowe działanie,
 • Stan podłóg,
 • Wentylację,
 • Obecność rynien oraz rur spustowych,
 • Instalacje elektryczne oraz sanitarne.


Na odbiór techniczny domu od dewelopera warto poświęcić przynajmniej kilka godzin, ponieważ stanowi to niejako ostatni moment przed podpisaniem dokumentów przekazania własności nieruchomości, w którym można dokładnie przyjrzeć się i zgłosić uwagi co do standardu domu.

Rate this post