Analiza rynku nieruchomości wymaga identyfikacji i charakterystyki czynników, które mogą mieć wpływ na ich ceny. Myślenicki rynek nieruchomości podlega tym samym prawom, zatem przyjrzyjmy się położeniu, demografii, rynkowi pracy i innym elementom, od których zależy rynkowa wartość nieruchomości. Na potrzeby artykułu założono ograniczenie przestrzenne rynku w postaci granic administracyjnych miasta Myślenice.

Myślenice – atuty lokalizacji

Myślenice znajdują się 30 kilometrów na południe od Krakowa i są miastem siedzibą władz powiatu myślenickiego. Przez miasto przebiega tzw. „zakopianka”, czyli droga szybkiego ruchu łącząca Kraków i Zakopane. Nie znajduje się ona w centrum, dzięki czemu ruch drogowy nie jest uciążliwy dla mieszkańców – zarówno pod względem hałasu, jak i korków. Tak zorganizowana infrastruktura drogowa pozwala dotrzeć do Krakowa w 20 minut, dzięki czemu mieszkańcy z powodzeniem mogą korzystać z rozrywek czy rynku pracy w stolicy Małopolski. Dzięki budowie nowej zakopianki na odcinku Lubień-Chabówka przewiduje się skrócenie czasu dojazdu do Zakopanego.

Demografia i rynek pracy

Według danych GUS w 2019 roku liczba ludności Myślenic wynosiła 18 366 i oscyluje w tych granicach od 10 lat. W odróżnieniu od średniej krajowej przyrost naturalny jest dodatni i wynosi 1,2 na 1000 mieszkańców. Stopa bezrobocia w Myślenicach w 2019 roku wynosiła zaledwie 2,5% i była ponad 2 razy niższa od średniej krajowej (5,2%). Jednak mimo bliskości tak dużego rynku pracy, jakim jest Kraków, stosunek przyjeżdżających do pracy do wyjeżdżających wynosi 3,5:1 (3 890 do 1 110). Największa część osób aktywnych zawodowo pracuje w rolnictwie (39,5%) oraz przemyśle i budownictwie (26,8%).

Mieszkalnictwo i wyposażeniew infrastrukturę techniczną

Liczba mieszkań oddanych do użytku w 2019 roku na 1000 mieszkańców wyniosła tu 3,1 i jest to wynik znacznie niższy od średniej dla Polski (5,4) i Małopolski (6,38). Można więc wnioskować, iż istnieje spory potencjał po stronie podaży tego typu nieruchomości.Jako przykład nowego budownictwa można podać Osiedle Słoneczne w Myślenicach. Inwestor PW RABA Dyczkowski ma już na swoim koncie 10 budynków wzniesionych na terenie Myślenic, w tym ostatni w 2020 roku na ulicy Solidarności. 

Mocną stroną myślenickiego rynku nieruchomości jest dostęp do infrastruktury technicznej. Dostęp do wodociągu posiada ponad 99% mieszkań przy średniej krajowej nieco ponad 96%. Imponujący jest odsetek mieszkań podłączonych do gazu sieciowego – 95,71% w stosunku do 55,52% w skali kraju. Ten rodzaj paliwa wykorzystywany do ogrzewania domów jest znacznie bardziej ekologiczny od węgla kamiennego, dzięki czemu ograniczona zostaje emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Odsetek mieszkań korzystających z kanalizacji także wynosi ponad 96%.

Turystyka i rekreacja

Teren miasta zawiera atrakcyjne przyrodniczo tereny – między innymi rezerwat przyrody Zamczysko nad Rabą, przez który przebiega czerwony szlak turystyczny. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajduje się Jezioro Dobczyckie, będące świetnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców – w szczególności w okresie letnim. W dzielnicy Zarabie znajduje się stacja narciarska Zarabie Sport, wyposażona w 4-krzesełkową kolejkę i dwa stoki o długości blisko dwóch kilometrów. Amatorzy pieszych wycieczek mogą podziwiać niesamowite krajobrazy z wieży widokowej znajdującej się na szczycie góry Chełm. Z tego miejsca Kraków i Tatry wydają się być na wyciągnięcie ręki.

Czy warto kupić mieszkanie w Myślenicach?

Omawiane miasto można uznać za niezwykle atrakcyjne miejsce do życia, dlatego zakup mieszkania w Myślenicach jest z pewnością krokiem wartym rozważenia. Można tu korzystać z dobrodziejstw oferowanych przez pobliskie miasto wojewódzkie, jednocześnie ciesząc się niemal sielankowym życiem na łonie natury, z dala od zgiełku i hałasu. Świetna komunikacja, doskonała infrastruktura techniczna oraz brak problemów ze znalezieniem pracy to kolejne istotne elementy wpływające korzystnie na popyt na tutejszym rynku nieruchomości.

Rate this post