Instalacja elektryczna w łazience musi spełniać pewne warunki. Musimy pamiętać o tym, żeby umieścić w łazience odpowiednią liczbę gniazd, które będą właściwie zabezpieczone przed wodą oraz tak rozmieścić oświetlenie, żeby spełniało nasze potrzeby.

Gniazda wtyczkowe muszą być bryzgoszczelne i wyposażone w klapkę. Możemy je zamontować w pojedynczych oraz wielokrotnych ramkach. Podczas wybierania takich gniazd warto zwrócić uwagę na oznaczenia i szukać symbolu IP, którego wartość minimalna powinna wynosić 44. W oznaczeniu tym pierwsza cyfra oznacza szczelność oprawy, a druga – wodoszczelność.

Pamiętajmy o tym, że instalację elektryczną może zaprojektować i wykonać tylko uprawniony do tego elektryk, który będzie wiedział, w jakiej odległości od wanny czy umywalki można zamontować gniazda elektryczne. Minimalna odległość to 60 cm. Poza tym włączniki oświetlenia można zamontować na wysokości 1,4 metra nad podłogą, oprawy oświetleniowe – 2 metry, a gniazda elektryczne 230 V – 1,2 metra nad podłogą.

Elektryk powinien także zastosować dodatkowe połączenia wyrównawcze, które łączą ze sobą wszystkie metalowe urządzenia z główną szyną uziemiającą i z zaciskiem uziemiającym w skrzynce rozdzielczej.

Liczba gniazd elektrycznych

Kiedy planujemy liczbę gniazd elektrycznych w łazience, możemy się posłużyć tabelą opracowaną przez Niemiecki Instytut Jakości i Znakowania RAL. Według tej tabeli istnieją trzy klasy wyposażenia budynku w urządzenia elektryczne:

  • klasa 1 – spełnia dzisiejsze minimalne wymagania inwestora
  • klasa 2 – spełnia dzisiejsze nowoczesne rozwiązania
  • klasa 3 – przewiduje rozbudowę i rozwój instalacji w przyszłości

Co do wyposażenia łazienek w osprzęt elektryczny wymagania te przedstawiają się następująco:

  • klasa 1 – 3 gniazda wtykowe i 2 punkty świetlne
  • klasa 2 – 4 gniazda wtykowe i 3 punkty świetlne
  • klasa 3 – 5 gniazd wtykowych i 3 punkty świetlne

Oczywiście nie musimy sztywno stosować się do tych wytycznych, ale przede wszystkim zwracać uwagę na nasze potrzeby związane z liczbą gniazd w łazience.

Oceń post