Konieczność zapewnienia sprawnego systemu wentylacji w domu jest faktem, o którym nikogo nie trzeba przekonywać. Każdy budynek mieszkalny już na etapie projektu uwzględnia istnienie wentylacji. Jednak czy zawsze musi ona wyglądać tak samo? Jakie korzyści możemy uzyskać lekko modyfikując tradycyjne instalacje wentylacyjne?

Zadania i możliwości wentylacji

Większość polskich domów zaopatrzona jest w tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej. Jest to rozwiązanie jak najbardziej prawidłowe, jednak przy niewłaściwej eksploatacji, a wiec barku rozszczelnienia okien, powodujące realny brak wentylacji, a przy eksploatacji właściwej powodujące istotne straty ciepła w miesiącach zimowych – opowiada nasz rozmówca z firmy Comex.

W dzisiejszym budownictwie, dysponującym coraz lepszymi metodami izolacji termicznej wentylacja urasta do bardzo poważnego problemu. Z jednej strony staramy się zabezpieczyć budynek przed chłodnym powietrzem z zewnątrz, z drugiej zaś wymiana powietrza jest konieczna dla zapewnienia prawidłowej wilgotności we wnętrzach, a co za tym idzie zdrowia przebywających w nim osób.

Wentylacja z rekuperacją

Dlatego coraz popularniejsze staje się rozwiązanie łączące działanie wentylacji z możliwościami systemów odzysku ciepła. Nowoczesne rozwiązania wentylacyjne z rekuperatorem zapewniają stały właściwy poziom świeżego powietrza dostarczanego do naszego domu, przy relatywnie niskich kosztach eksploatacyjnych w porównaniu z tradycyjną wentylacją grawitacyjną, czyli wyłącznie wywiewną.

Instalacja rekuperatora wymaga wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej, która różni się od tradycyjnego systemu tym, że wymusza stały obieg powietrza, zamiast tylko odprowadzać zużyte powietrze z pomieszczeń. Wentylacja mechaniczna umożliwia montaż specjalnego wymiennika, która służy odzyskiwaniu ciepła ze zużytego powietrza. Taki układ nazywamy rekuperatorem.

Zasada działania rekuperatora

Rekuperator zbudowany jest z wentylatorów, wymuszających ruch powietrza oraz wymiennika ciepła, w którym energia z odprowadzanego powietrza przekazywana jest do świeżego powietrza napływającego z zewnątrz budynku – wyjaśnia ekspert z przedsiębiorstwa Comex.

Konstrukcja wymienników nie pozwala na mieszanie się powietrza napływowego z tym odprowadzanym z budynku. Dodatkowym elementem układu są filtry, które oczyszczają świeże powietrze wtłaczane do budynku z zewnątrz.

Tradycyjne sposoby wentylacji w nowoczesnych budynkach prowadzą albo do powstawania niewłaściwych warunków klimatycznych, albo nadmiernego wychładzania przez wentylację. Uniknięcie strat energetycznych przy jednoczesnym zachowaniu właściwego komfortu termicznego jest możliwe właśnie dzięki rekuperatorom, będącym dziś najlepszym rozwiązaniem wentylacyjnym dla domów.