Zgodnie z normą PN EN-303-5 wyróżniamy w Polsce trzy klasy kotłów – 3,4 i 5. Restrykcje dotyczące norm środowiskowych są sukcesywnie zaostrzane, dlatego warto już teraz wybrać kocioł najwyższej klasy. Zapewni on czystsze powietrze w okolicy i efektywne ogrzewanie domu, budynku przemysłowego czy usługowego. Jeśli zależy Ci, aby wybrać urządzenie najwyższej klasy, przeczytaj ten tekst.

Kotły zasilane peletem to jedne z najnowocześniejszych urządzeń, które mogą być sterowane za pomocą tabletu czy komputera, a nawet telefonu. Kotły serii Pellux osiągając wysokie parametry pracy, spełniając wymagania 5 klasy oraz Ecodesign, co potwierdzają liczne certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę badawczą w Danii – mówi ekspert z firmy Pellux.

Jakie normy spełnia kocioł klasy 5?

Norma PN EN-303-5dyrektywy unijnej określa, jakie wymogi emisyjno-ekologiczne i sprawności urządzeń grzewczych powinny spełniać kotły danej klasy. Kotły klasy 5 są niskoemisyjne, co oznacza, że generują niewiele szkodliwych związków do atmosfery. Wspomniana norma określa maksymalne poziomy emisji:

  • tlenku węgla (<500 mg/m3)
  • organicznych związków gazowych (<20mg/m3)
  • cząstek stałych (<40mg/m3)
  • tlenku azotu (<200 mg/m3 dla kotłów na biomasę i <350 mg/m3  dla kotłów na paliwa kopalne)

Sprawność urządzeń rośnie wraz z klasą kotła. Kocioł klasy 5 muszą wykazywać sprawność na poziomie 89%. Co to znaczy? W skrócie można powiedzieć, że taki kocioł wygeneruje więcej ciepła w stosunku do zużytego paliwa, niż ma to miejsce w urządzeniach niższej klasy lub tradycyjnych.

Kotły klasy 5 pozwalają oszczędzić na paliwie, generując mniejsze koszty grzania. Niższa emisja spalin natomiast pomoże powstrzymać zmiany klimatyczne, a także tak po prostu sprawi, że będzie się lepiej oddychało w sezonie grzewczym, a na tym zyskują wszyscy.

Kocioł na biomasę czy paliwa kopalne?

Kotły klasy 5 muszą wykazywać się szczególnie niską emisją pyłu. Ważnym parametrem jest ilość pyłu generowanego w trakcie spalania, zależy od paliwa. Pelet uzyskany z odpadów drewnianych będzie pylił znacznie mniej niż np. paliwo kopalne. Produkcja peletu jest bardziej zrównoważona dla środowiska niż wydobycie paliw kopalnych. Te argumenty sprawiają, że polecamy właśnie takie rozwiązanie. Współczesne kotły peletowe klasy 5 są w pełni zautomatyzowane. Od użytkownika wymagają jedynie uzupełniania co jakiś czas zapasu peletu, który kocioł dozuje automatycznie. Automatyzacji ulega też uruchamianie i wygaszanie pracy kotła, co może być ustawiane przez telefon, tablet lub komputer, wystarczy tylko połączenie wi-fi. Pelet spala się, pozostawiając popiół, który możesz wykorzystać jako nawóz. To daje dodatkową przewagę kotłów zasilanych biomasą nad tymi opalanymi np. węglem.

Rate this post