Drzwi zewnętrzne mają za zadanie zapewnienie ciepła, ochronę budynku i zapobieganie hałasom. Z uwagi na te cechy drzwi zewnętrzne muszą się wyróżniać solidnością i być wykonane z dobrych materiałów. To jednak nie wystarczy – powinny także spełniać dokładnie zapisane w przepisach i normach standardy. Czym charakteryzują się solidne drzwi zewnętrzne?

Dobre drzwi zewnętrzne – charakterystyka

Drzwi wejściowe to wyrób budowlany, którego obrót regulowany jest przez Ustawę o wyrobach budowlanych i rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Producent drzwi powinien przekazać odbiorcy kopię deklaracji właściwości użytkowych i opatrzyć ją znakiem CE. Kwestia samego osadzenia drzwi zewnętrznych regulowana jest natomiast przez przepisy prawa budowlanego. Drzwi zewnętrzne muszą mieć w świetle ościeżnicy szerokość minimum 90 cm, a wysokość 200 cm. Próg nie może przekraczać 2 cm.

Poza standardami prawnymi, drzwi wejściowe do domu powinny także spełniać inne, restrykcyjne wymagania. Kluczowym elementem jest odporność na włamania, którą określa klasa odporności RC (wyróżnia się 6 stopni). Wyższa klasa oznacza, że drzwi mają większą odporność na włamania. Istotną kwestią jest także współczynnik przenikania ciepła U, który nie powinien być wyższy niż 1,3 W [m2K]. Dobrym rozwiązaniem będzie wybór m.in. drzwi z systemem aluminiowym, wnętrzem wypełnionym panelami z grubą warstwą pianki poliuretanowej. Dzięki temu drzwi zewnętrze będą wyróżniać się współczynnikiem przenikania ciepła od 0,8 W [m2K].

Na co zwracać uwagę przy zakupie drzwi zewnętrznych?

Jednym z podstawowych elementów, na które trzeba zwracać uwagę przy zakupie drzwi zewnętrznych do domów i mieszkań, jest ich akustyka i izolacyjność cieplna. Ważnym wskaźnikiem jest ich grubość – im grubsze, tym więcej materiału izolacyjnego w środku. Poprawne zamontowane skrzydła to również skuteczna bariera przed hałasem. Izolacyjność akustyczną określa współczynnik Rw – im wyższy, tym lepsze są właściwości tłumienia dźwięków.

Właśnie dlatego z oferty dystrybutora drzwi zewnętrznych KRISPOL korzysta tak wielu klientów, którym zależy na solidnych drzwiach do domów i mieszkań. Poza izolacyjnością cieplną, akustyczną i ochroną przed włamaniami stanowią również ważną część dekoracyjną całego obiektu. Właśnie dlatego poza bardzo istotnymi wymaganiami technicznymi i prawnymi, drzwi wejściowe powinny również wyróżniać się eleganckim wyglądem.