Obiekty handlowe, budynki użyteczności publicznej, instytucje, zakłady przemysłowe, a także prywatne domy są w szczególnym stopniu narażone na włamania, napady, pożary oraz inne zagrożenia. Jedną z form zabezpieczenia się przed tego typu zdarzeniami jest monitoring alarmowy.

Czym jest monitoring alarmowy?

Monitoringiem alarmowym nazywamy kompleksowy system wykrywania zagrożeń, takich jak naruszenie terenu monitorowanej posesji przez osoby niepożądane, napad, pożar lub zalanie wodą. Składa się z on wielu elementów. Najważniejszym z nich jest centrala alarmowa, która odpowiada za kontrolę pozostałych komponentów systemu (czujników, sygnalizatorów, okablowania) oraz za kontakt z zewnętrzną Stacją Monitorowania Alarmów (SMA), czyli firmą, która zajmuje się ochroną danego obiektu.

Jak działa monitoring alarmowy?

W przypadku wykrycia zagrożenia (np. ruchu w zabezpieczonym pomieszczeniu, wzrostu temperatury lub ręcznego uruchomienia pilota antynapadowego), czujki informują o tym centralę alarmową, ta z kolei drogą radiową lub telefoniczną przekazuje sygnał do SMA. Pracownicy Stacji Monitorowania Alarmów weryfikują zgłoszenie i przekazują je odpowiednim służbom (takim jak agencja ochrony, straż pożarna czy pogotowie ratunkowe), które podejmują interwencję. O zgłoszeniu jest również informowany właściciel obiektu lub wskazane przez niego osoby. Czas od otrzymania zgłoszenia o zagrożeniu do przeprowadzenia interwencji, to zaledwie kilka minut. Poza przyjmowaniem i rejestracją sygnałów z systemu alarmowego, monitoring obejmuje również kontrolę stanu technicznego urządzeń, kontrolę użytkowników systemu (rejestracja informacji o tym, kto i w jakim czasie włączył lub wyłączył system)

Tworzeniem profesjonalnych systemów zabezpieczeń, w tym monitoringów alarmowych i wizyjnych, ochroną osób i mienia oraz dostarczaniem rozwiązań teleinformatycznych dla biznesu zajmuje się firma Interfach, obecna na polskim rynku już od 1988 roku. Wśród klientów korzystających z jej zabezpieczeń i ochrony znajduje się ponad 3000 firm, w tym wiele instytucji państwowych.

[avg] ([per]) [total] vote[s]