Chyba nie ma bardziej konkurencyjnego zabezpieczenia przed włamaniem od systemu alarmowego zamontowanego w naszym domu. Na jakie funkcje możemy dziś liczyć? Jakie elementy stanowią o naszym bezpieczeństwie? W jaki sposób uchroni on nas rzeczywiście przed „nieproszonymi gośćmi”?

Mózg systemu alarmowego

Dla bezpieczeństwa własnego mienia każdy wcześniej czy później zamontuje w swoim domu system alarmowy. Składa się on z kilku podstawowych elementów, które funkcjonując łącznie, dają nam tak dobrą ochronę, jak to tylko możliwe. Przede wszystkim o jego funkcjonowaniu stanowi punkt zbiorczy wszelkich informacji docierających z rozlokowanych w domu urządzeń oraz centrum dowodzenia i podejmowania decyzji, jakim jest w systemie alarmowym centrala alarmowa.  Dlatego musi ona znajdować się w takim miejscu, które będzie trudne do zlokalizowania dla włamywacza. Dostęp do niej spowodowałby rozbicie całego systemu alarmowego, zwłaszcza gdy odpowiada ona jeszcze dodatkowo za zasilanie pozostałych elementów instalacji. Najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie centrali alarmowej do linii telefonicznej za pomocą dialera telefonicznego.

Komunikowanie z centralą

Niezbędne również w efektownie funkcjonującym systemie alarmowym wydają się urządzenia zapewniające dobry kontakt z centralą. Do tego celu wykorzystane zostają manipulatory lub komputery. Manipulator steruje centralą, przekazując polecenie o załączaniu lub wyłączaniu czuwania, a także o różnych awariach, alarmach i wszelkich zdarzeniach. Za jego pomocą również można zaprogramować centralę. Do wyboru mamy manipulatory komunikujące się za pomocą diod LED lub bardziej profesjonalne, kontaktujące się z centralą za pośrednictwem wyświetlacza LCD. Z kolei komputer dodaje do tego zestawu możliwość wizualizacji zdarzeń. Przydaje się w domach o sporych gabarytach oraz dużej liczbie pokoi.

Wykrywanie obecności intruza

Istotnym elementem systemu alarmowego są również różne czujki. To one mają za zadanie wykryć wszelkie przejawy wtargnięcia czy nawet poruszania się intruza na strzeżonym terenie i zaalarmować centralę. Za zgłoszenia takiego wtargnięcia w obręb chronionego obszaru odpowiedzialne są czujki obwodowe. Wśród nich wyróżnia się czujki magnetyczne otwarcia drzwi i okien, a także czujki tłuczenia szkła czy bariery mikrofalowe i magnetyczne otwarcia drzwi i okien, itp. Z kolei do ochrony wewnętrznej do czujek zaliczyć należy pasywne czujki podczerwieni, czujki mikrofalowe z wykorzystaniem efektu Dopplera, czujki ultradźwiękowe bądź łączące kilka z tych technologii w jednym urządzeniu. Gdy mamy obawy, czy czujka zadziała dobrze, lepiej zdecydować się na czujki dualne, np. łączące detekcję podczerwieni i detekcję mikrofalową. Wtedy będziemy mogli wyeliminować fałszywe alarmy. W niektórych domach właściciele właśnie ograniczają system alarmowy do jedynie czujek ruchu, które są w stanie skutecznie wykryć zagrożenie. Jednak nie zapewnią one ochrony w trakcie nocy, kiedy w domu pozostają domownicy oraz będą alarmowały o niebezpieczeństwie, gdy będą się poruszały w nim domowe zwierzęta.

Urządzenia sygnalizujące i zawiadamiające

Kiedy system alarmowy zostanie uruchomiony przez intruza, pierwsze reagują urządzenia sygnalizujące. Sygnalizatory, o których mowa, umieszczone na zewnątrz lub wewnątrz budynku mają zawiadomić o włamaniu w sytuacji wtargnięcia do domu. Te umieszczone na zewnątrz mają zwrócić uwagę osób będących w pobliżu, a te ulokowane w środku – oszołomić włamywacza swoim dźwiękiem o dużym natężeniu (zbliżony do fizjologicznego progu bólu). Mamy do wyboru sygnalizację optyczną w postaci świateł alarmowych, akustyczną w postaci sygnałów alarmowych oraz optyczno-akustyczną będącą połączeniem obu rodzajów sygnalizacji. Jeśli nasz system sygnalizacji zostanie wyposażony w mechanizmy monitoringu i powiadamiania, uruchomienie systemu alarmowego powoduje wtedy wysłanie sygnału do urządzenia zbiorczego w stacji monitorującej. Agencja ochrony na podstawie uzyskanych informacji podejmuje wówczas decyzję o interwencji. Natomiast system powiadamiania wysyła komunikat głosowy na pager lub telefon komórkowy, na bieżąco informując o zagrożeniu zainteresowane osoby.

Autor: Anna Łukaszuk