tag: wywłaszczenie nieruchomości

wywłaszczenie Porady

Wywłaszczenie nieruchomości

Osoby, które zostały pozbawione ziemi i na tej ziemi zrealizowano później inwestycję publiczną, być może będą mogły domagać się od gminy jej odkupienia, jeśli nie zostały z tej nieruchomości wywłaszczone.czytaj więcej