tag: brykiet

biomasa Porady

Biomasa – jej potencjał i wykorzystanie

Biomasa to jedno z najszerzej wykorzystywanych dziś odnawialnych źródeł energii. Zaliczają się do niej m.in. odpady z gospodarstw domowych, pozostałości po przycinaniu zieleni miejskiej oraz odpadki z zakładów przemysłowych. Pojęciemczytaj więcej