Smarowanie obrzeży kół pojazdów szynowych ma bardzo duże znaczenie dla długotrwałej i prawidłowej eksploatacji pojazdów, które poruszają się po szynach. Aby utrzymać ich koła w odpowiednim stanie, stosuje się zróżnicowane systemy smarowania. W naszym artykule przedstawiamy krótkie charakterystyki dwóch systemów smarowania firmy Tribotec. Zapraszamy do lektury.

Natryskowy sposób smarowania kół

Lokomotywy, tramwaje, metro – wszystkie pojazdy szynowe przy codziennej eksploatacji nie tylko zużywają szyny oraz obrzeża kół, ale również emitują hałas podczas jazdy na zakrętach. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie odpowiedniego systemu smarowania. Jednym z nich jest OK-01, który jest natryskowym systemem aplikacji środka smarnego, posiadającym napęd pneumatyczny oraz własną sprężarkę. Pozwala on na natrysk środka smarnego na powierzchnie obrzeży kół w sposób okresowy, a zastosowanie dysz rozpylających na pierwszych kołach w kierunku jazdy umożliwia przeniesienie środka smarnego na powierzchnię szyny. Oznacza to smarowanie zarówno pierwszych kół, jak i wszystkich następnych w składzie. System smarowania obrzeży kół OK-01 zasilany jest napięciem 24 lub 48 VDC i składa się z:

  • modułu pompowego – kompletnej pompy smarowej ze zbiornikiem środka smarnego, sprężarki ze zbiornikiem sprężonego powietrza oraz elementów kontrolno-pomiarowych i regulacyjnych,
  • dwóch zespołów dysz, przeznaczonych do smarowania jednego koła wraz z uchwytami i elementami montażowymi,
  • rozdzielacza mieszanki smarowej,
  • elementów instalacji smarowej i elementów montażowych.

Może być dostarczony ze sterownikiem elektronicznym pracy systemu, który umożliwia wybór trybu pracy i nastawy parametrów pracy, a także z ręczną pompą do uzupełniania środka smarnego w zbiorniku pompy smarowej.

System o napędzie pneumatycznym

W ofercie naszej firmy znajduje się także system smarowania OK-02, który korzysta ze sprężonego powietrza dostępnego w pojeździe. Idealnie nadaje się on do smarowania powierzchni tocznych obręczy kół lokomotyw, wagonów motorowych oraz innych środków transportu szynowego, przemieszczających się w obu kierunkach – wyjaśnia specjalista z firmy TriboTec, oferującej kompleksowe usługi w obszarze systemów centralnego smarowania i dozowania precyzyjnego.

System składa się z dwóch zespołów – jeden przeznaczony jest do smarowania kół pierwszej osi lokomotywy, a drugi – do smarowania kół ostatniej. Każdy z nich posiada zawór odcinający, filtr, manometr, pompę pneumatyczną ze zbiornikiem środka smarnego, dwa mieszacze do przygotowania mieszaniny powietrza i smaru, dwie dysze natryskowe z uchwytami, a także przewody smarowe i pneumatyczne oraz osprzęt elektryczny.

[avg] ([per]) [total] vote[s]