Okresowe przeglądy budynków są bardzo ważne dla ich bezpiecznego użytkowania. Co więcej, takie kontrole są wymagane prawem. Zbagatelizowanie tego obowiązku może prowadzić do konsekwencji w postaci kar finansowych. Przeglądy budynków obejmują przeglądy dachów. Jak wygląda ocena stanu technicznego dachu i kto powinien ją przeprowadzić? A przede wszystkim, jakie są jeszcze powody, dla których nie można zapominać o regularnych przeglądach dachów? 

Co obejmuje dokładna kontrola dachu?

Ocena techniczna dachu odnosi się przede wszystkim do sprawdzenia solidności poszycia, ale nie tylko. Kompleksowy przegląd dachów powinien obejmować zweryfikowanie:
  • ciągłości i konstrukcji pokrycia,
  • stanu obróbek przy kominie,
  • uszczelnienia okien połaciowych,
  • stanu elementów zamontowanych na dachu, w tym rynien koszowych, przejść przez połać, gąsiorów czy płotków przeciwśniegowych,
  • izolacji i ocieplenia dachu,
  • drożności i szczelności rynien,
  • stan haków i obejm podtrzymujących rynny
W przypadku dachów pokrytych papą konieczne jest sprawdzenie, czy nie ma na niej wybrzuszeń i dziur. Dachówka wymaga kontroli pod kątem wyrwania dachówek przez silny wiatr lub ich uszkodzeń przez spadające gałęzie drzew. Newralgicznymi miejscami w przypadku dachów z blachodachówki są połączenia arkuszy oraz mocowanie blachy odpowiadające za szczelność poszycia. Na blachodachówce nie powinno być zarysowań i śladów rdzy. Bądźmy precyzyjni! Każde drobne uszkodzenie może prowadzić do dużych szkód.

Kto jest uprawniony do przeprowadzania przeglądów dachów?

Przeglądy dachów powinna wykonywać firma, która posiada uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, a przy tym zatrudnia osoby o właściwych kwalifikacjach do przeprowadzania takich kontroli. Jedną z takich firm jest firma Akint, oferująca profesjonalne usługi z zakresu bezpieczeństwa i ekspertyz technicznych nieruchomości. Gwarantuje najwyższą jakość wykonanych prac i szeroki zakres usług, z których korzystają klienci z całego kraju oraz spoza jego granic.

Przeglądy dachów – dlaczego warto?

Przeglądy dachów leżą w obowiązku każdego właściciela budynku. Regularne kontrolowanie stanu technicznego pozwala uniknąć usterek i większych uszkodzeń, które mogą zagrażać trwałości dachu i bezpieczeństwu osób znajdujących się w pobliżu. Mamy szansę od razu usunąć drobne uszkodzenia, które w przyszłości mogłyby wpłynąć na stan całej konstrukcji budynku.
Wiemy już, że za brak okresowych przeglądów budynku może grozić kara finansowa. Jeśli nie przestrzegamy wyznaczonych terminów, grzywna będzie wynosić nawet 5 tys. zł! Właściciel, który nie przyjmie mandatu od organu nadzoru budowlanego, będzie musiał stawić się w sądzie.
Aby uniknąć kar i udowodnić regularne wykonywanie przeglądów, w tym przeglądów dachów, należy przechowywać całą dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Dotyczy to również dokumentów wskazujących na przeprowadzone naprawy i modernizacje.