Bezpieczeństwo finansowe spędza sen z oczu niejednemu z nas. Każdy stara się mądrze zarządzać swoim budżetem, oszczędzać na tak zwaną czarną godzinę, przewidywać swoje wydatki i być na nie przygotowanym. Zdarzają się jednak w życiu przypadki losowe zupełnie od nas niezależne, kiedy niespodziewane zdarzenia stawiają w bardzo trudnej sytuacji finansowej nas i naszych bliskich.

Rozwiązaniem, które może nam wtedy zdjąć nóż z gardła, jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, czyli redukcji lub umorzenia naszych zobowiązań. Możliwość taką mają osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i tylko w przypadku, jeśli sytuacja zaistniała z przyczyn niezależnych od dłużnika. Takimi mogą być na przykład długotrwała choroba, wypadek czy utrata pracy.
Ostatnimi laty zauważamy regularny wzrost liczby ogłaszanych upadłości. Niewątpliwy wpływ na to miała nowelizacja przepisów prawa upadłościowego o naprawczego, wprowadzona 31 grudnia 2014 roku. W istotny sposób uprościła procedurę oraz złagodziła przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Jak wygląda proces ogłaszania upadłości konsumenckiej?

Spytaliśmy o to w firmie Eureka – Restrukturyzacje, która wspiera od wielu już lat Polaków, próbujących poradzić sobie ze swoimi zadłużeniami.

Przede wszystkim radzimy skorzystać z pomocy firm podobnych do naszej. Wielokrotnie przechodziliśmy już podobną procedurę z naszymi klientami i dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników, możemy pomóc również Państwu. Gwarantujemy wsparcie radców prawnych , doradców restrukturyzacyjnych oraz specjalistów od finansów na każdym etapie postępowania.

Etap I – Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Wymaga ono złożenia odpowiednich wniosków do sądu. Następnie sąd sprawdza naszą sytuację i czy spełniamy warunki konieczne do ogłoszenia upadłości. Tutaj ogromne znaczenie będzie miało czy istotnie jesteśmy niewypłacalni oraz czy zadłużanie rzeczywiście pojawiło się nie z naszej winy.

Etap II – Postępowanie upadłościowe

Po ogłoszeniu upadłości sądy wyznacza syndyka, którego zadaniem jest ustalenie wartości naszego majątku, ewentualne jego spieniężenie, sporządzenie listy wierzycieli oraz rozdysponowanie pozyskanych środków pomiędzy nich.

Etap III – Plan spłaty wierzycieli

Polega on na wyznaczeniu regularnych rat spłacania wierzycieli przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Bardzo ważne, że sąd uwzględnia kwoty konieczne do prowadzenia godnego życia przez nas i naszych bliskich i spłat dokonujemy tylko z tego, co nam pozostaje. Jeśli nasza sytuacja wskazuje, że nie będzie możliwa spłata rat, sąd pomija ten etap i oddłużenie następuje bez wypłaty świadczeń dla wierzycieli z naszej strony.

[avg] ([per]) [total] vote[s]