Wilgoć, czyli drobiny wody pod postacią aerozolu unoszącego się w powietrzu, występuje praktycznie wszędzie, z wyłączeniem niektórych obszarów na Ziemi oraz w sztucznie wytworzonych środowiskach. I choć w odpowiednim stężeniu ma dość istotny wpływ na nasze zdrowie, to zdarzają się miejsca i sytuacje, w których lepiej się jej pozbyć z otoczenia. Można w tym celu użyć pochłaniaczy wilgoci.

Czym jest pochłaniacz wilgoci?

Pochłaniacze wilgoci znamy dość dobrze z codziennego życia – stanowią one element opakowań niektórych środków farmaceutycznych, znajdujemy je również czasem w opakowaniach produktów, takich jak buty. Wykonywane są one z okruchów silikażelu, czyli żelu krzemionkowego, wykazującego się bardzo wysoką higroskopijnością. Silikażel zazwyczaj zamknięty jest w delikatnych woreczkach z przepuszczającego powietrze papieru. Dlaczego pochłaniacze mają akurat taką formę? Rozkruszenie silikażelu pozwala zwiększyć jego powierzchnię w stosunku do masy, co znacznie poprawia skuteczność jego działania. Woreczek ma jedynie zapobiegać rozsypywaniu się granulatu.

 – Wbrew bardzo powszechnej opinii, silikażel nie jest materiałem toksycznym ani trującym, dotykanie go ani nawet połknięcie nie jest szkodliwe dla zdrowia – mówi przedstawiciel firmy JaremarOczywiście, mowa tutaj o przypadkowym połknięciu – silikażel nie nadaje się do jedzenia i spożycie go w większej ilości może prowadzić do problemów z układem pokarmowym. Dlatego na zawierających go woreczkach zwykle znajduje się ostrzeżenie „do not eat”.

Gdzie stosuje się pochłaniacze wilgoci?

Właściwości silikażelu pozwalają bardzo skutecznie zredukować poziom wilgoci w danym otoczeniu – to sprawia, że jest bardzo powszechnie stosowany w transporcie produktów, które na wilgoć są bardzo podatne i mogą się psuć w wyniku nadmiernego jej poziomu. Przykładem są tutaj artykuły skórzane, które same potrafią chłonąć wilgoć – niestety, ze szkodą dla swego wyglądu czy kształtu. Pochłaniacze mogą również stanowić swego rodzaju zabezpieczenie antykorozyjne – zarówno dla produktów, jak i jednostek ładunkowych, w jakich są one przechowywane i przewożone Warto wiedzieć, że pochłaniacze można wykorzystać również na wiele sposobów w gospodarstwie domowym. Przykładowo możemy umieścić je w chlebaku, żeby chronić chleb przed pleśnią, w szafie, by zapobiegać brzydkim zapachom unoszącym się z butów, czy też w naszej biblioteczce – wilgoć bowiem szkodzi książkom. Z kolei umieszczony w szufladzie na sztućce pochłaniacz zapobiegnie ciemnieniu srebra. Jak widać, zastosowanie tego prostego, naturalnego materiału jest dość obszerne.