Każde gospodarstwo domowe wytwarza ścieki. Ich skład może różnić się od ścieków charakterystycznych dla kanalizacji miejskiej, ze względu na nieszczelność szamb lub proces zagniwania ścieki te mogą być o wiele trudniejsze do oczyszczenia niż nieczystości płynne z kanalizacji miejskiej. Dlatego przy ich wywozie należy zatrudnić doświadczoną firmę, posiadającą sprzęt, odpowiednie uprawnienia (decyzje) i współpracującą ze zlewnią ścieków mogącą przyjąć wysokie ładunki zanieczyszczeń. Jakie są zasady typowe dla przeprowadzania tego rodzaju działań?

Wywóz ścieków z przydomowych szamb

Wywóz ścieków z przydomowych szamb odbywa się przy wykorzystaniu specjalnych samochodów wyposażonych w beczki asenizacyjne. Ich pojemność może wynosić od 15 do nawet 28 metrów sześciennych, a konstrukcja umożliwia zarówno  odbiór ścieków, jak i płynnych osadów ściekowych. W celu przeprowadzenia prac niezbędne są także inne elementy wyposażenia, a mianowicie pompy pozwalające na wypompowanie nieczystości. W przypadku zlecenia odbioru nieczystości płynnych powyżej 20 m3 stosowane są autocysterny w postaci ciągnika siodłowego i naczepy z beczką asenizacyjną. Pojemność naczep wynosi 25-28 m3. Rozbudowany tabor asenizacyjny w postaci beczek (tzw. Solówek),  specjalistycznych ciągników siodłowych i cystern jest charakterystycznym oprzyrządowaniem profesjonalnych firm, z których usług powinniśmy korzystać, jeśli niezbędne są nam niniejsze działania.

Z czego wynika wyższe stężenie ścieków z przydomowych szamb?

Wspomniane wyższe stężenie ścieków z przydomowych szamb wynika z nieszczelności szamb. Przez szczeliny wyciekają nieczystości płynne o niskiej zawartości zawiesiny – wyjaśnia nasz ekspert z firmy Gea-Nova. Co więcej, niniejszy problem wynika również ze zmniejszonego zużycia wody. Chcemy oszczędzić na wywozie szamba, dlatego staramy się oszczędzać wodę, informując o tym wszystkich domowników.. Przez to ścieki stają się bardziej stężone, trudniejsze do wypompowania i utylizacji. Ostatnim powodem są procesy zagniwania wywołane nieregularnym wywozem stagnujących w bezodpływowym zbiorniku ścieków. Konsekwencją procesu zagniewania ścieków, oprócz nieprzyjemnych zapachów, jest możliwość zatrucia szkodliwymi gazami wydobywającymi się z rozkładanej w ściekach biomasy i gromadzącymi się w górnej części zbiornika bezodpływowego. Z racji wyższego stężenia zanieczyszczeń, oczyszczanie przydomowych szamb jest o wiele kosztowniejsze niż szamb miejskich. Trzeba się liczyć z koniecznością poniesienia większych kosztów, ale też nie można ich uniknąć. Regularny wywóz nieczystości płynnych jest bowiem zgodnie z ustawą obowiązkiem każdego właściciela domu prywatnego.