Drewniana więźba dachowa to najważniejszych element konstrukcyjny całego dachu, jego podstawa i podpora. Aby pełniła ona należycie swoją funkcję, nie ulegała degradacji i zniszczeniu, konieczne jest zastosowanie właściwych metod impregnacji, czyli nasączania drewna substancjami, które ochronią je przed wpływem wilgoci, ognia i wysokich temperatur, a także mikroorganizmów, takich jak pleśń czy grzyby.

Impregnacja drewna

Zabezpieczenia drewna na więźbę dachową rozpoczyna się jeszcze przed wykonaniem konstrukcji. Kluczową kwestią jest utrzymanie optymalnego poziomu wilgotności drewna przed i po zaimpregnowaniu – zbyt wysoki poziom wilgoci uniemożliwi odpowiednie nasycenie drewna impregnatem, z kolei zbyt szybkie wysychanie drewna może prowadzić do powstawania w jego strukturze poważnych uszkodzeń. Przyjmuje się, że drewno powinno posiadać wilgotność normatywną na poziomie od 15 do 18% zanim zostanie poddane impregnacji.

Obróbka drewna

Zanim drewno będzie zdatne do zaimpregnowania, powinno zostać poddane właściwej obróbce mechanicznej, obejmującej między innymi obróbkę połączeń i złącz ciesielskich. Jeśli prace te nie zostaną wykonane wcześniej, konieczne będzie ponowne impregnowanie obrabianych elementów, to z kolei wiąże się z niepotrzebną stratą czasu potrzebną na wchłonięcie impregnatu i wyschnięcie drewna. Ważne jest, by obróbka została wykonania dokładnie – źle wykonanie połączenia nie tylko utrudniają późniejszą konserwację więźby, ale również obniżają jej wytrzymałość.

Nakładanie impregnatu

Istnieją trzy metody nakładania impregnatu:

  • Malowanie pędzlem
  • Natrysk
  • Poprzez zanurzenie elementu w impregnacie

Dwie pierwsza są spotykane powszechnie, umożliwiają wprowadzenie impregnatu na głębokość do 2 mm w głąb struktury drewna. Tak zaimpregnowane elementy więźby są zabezpieczone przed wpływem grzybów i owadów, o ile nie mają one bezpośredniej styczności z warunkami atmosferycznymi. Zanurzanie elementów, czyli kąpiel w impregnacie pozwala na wprowadzenie impregnatu na głębokość nawet 10mm. W celu przyspieszenia procesu wchłaniania, impregnat może zostać ogrzany do temperatury od 70 do 80 stopni. Innym wariantem kąpieli jest kąpiel gorąco-zimna. W pierwszej fazie drewno zanurzane jest w ciepłym impregnacie, w wyniku czego uchodzi z niego powietrze, a w jego miejsce wsiąka impregnat. Następnie drewno przenoszone jest do kąpieli zimnej, w której ostatecznie nasiąka ono impregnatem i stabilizuje się w zakresie nasiąkliwości. Nadmiar impregnatu jest usuwany, a drewno oddane do suszenia. Skuteczność impregnowania zależy od kilku czynników, między innymi od rodzaju impregnatu, metody jego nakładania oraz gatunku drewna i jego wilgotności.

Produkcją wysokiej klasy elementów drewnianych przeznaczonych na konstrukcję więźby dachowej zajmuje się tartak i skład drzewny, firma Mat-Bud.

[avg] ([per]) [total] vote[s]