O zasadach dotyczących dróg ewakuacyjnych i ewakuacji mówią m.in. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od sprawnie przeprowadzonej ewakuacji zależy zdrowie i życie ewakuowanych osób. O tym, jak powinna wyglądać droga ewakuacyjna i przebieg procesu ewakuacji dowiesz się z naszego artykułu.

Czym jest droga ewakuacyjna?

Właściciele budynków lub terenów, przeznaczonych na pobyt ludzi, zobowiązani są zapewnić wszystkim osobom, przebywającym na terenie danego obiektu, bezpieczeństwo oraz możliwość ewakuacji na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Jak wyjaśnia nasz rozmówca z firmy 4Tel Partner, która organizuje profesjonalne ćwiczenia z ewakuacji:

Ewakuacja polega na zorganizowanych działaniach, mających na celu usunięcie osób ze strefy zagrożonej do miejsca bezpiecznego. Do ewakuacji osób zaś służą drogi ewakuacyjne, przez które należy rozumieć drogi komunikacji ogólnej, zlokalizowane na terenie budynku. Muszą one jednak być do tego odpowiednio przygotowane.

Jaka powinna wyglądać droga ewakuacyjna?

Odpowiednie warunki ewakuacji to takie, które umożliwiają szybkie i bezpieczne opuszczenie zagrożonej strefy. Co niezwykle istotne, muszą być one dostosowane zarówno do liczby i stanu sprawności osób, przebywających na terenie obiektu, jak i do jego funkcji, konstrukcji oraz wymiarów.

Droga ewakuacyjna powinna składać się z odpowiednio do tego celu przygotowanych przejść, dojść i wyjść ewakuacyjnych. Powinna być właściwie oświetlona i oznakowana oraz zabezpieczona przed zadymieniem na wypadek pożaru. Istnieją przepisy, które w bardzo dokładny sposób określają wymogi, dotyczące budowy poszczególnych elementów dróg ewakuacyjnych, a wśród nich m.in. szerokość, wysokość i ilość przejść, wyjść i dojść ewakuacyjnych.

Jak powinna wyglądać ewakuacja?

Istnieją także przepisy, które jasno określają strategie ewakuacyjne. Proces ewakuacji powinien przebiegać wedle trzech podstawowych etapów:

  1. Przejście – etap ewakuacji ludzi z budynków, polegający na przemieszczaniu się osób w kierunku drzwi ewakuacyjnych.
  2. Dojście – etap związany z poruszaniem się osób po drogach ewakuacyjnych do wyjścia ewakuacyjnego końcowego.
  3. Wyjście – etap końcowy, czyli wyjście na zewnątrz budynku i przemieszczenie się osób do miejsca zbiórki.

Ćwiczenia ewakuacyjne

Aby proces ewakuacji przebiegł sprawnie i zakończył się sukcesem, osoby, przebywające na terenie danego obiektu, muszą być odpowiednio do tego przygotowane. A mówiąc dokładniej, muszą przechodzić cykliczne szkolenia ewakuacyjne. Za ich regularne przeprowadzanie zaś odpowiedzialni są głównie pracodawcy.

Przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych reguluje rozporządzenie z dnia 25 lipca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych obiektów budowlanych oraz terenów i dotyczy przede wszystkim obiektów, posiadających wydzieloną strefę pożarową, z której korzysta minimum 50 osób, będących jednocześnie jej stałymi użytkownikami.

W przypadku takich obiektów ćwiczenia ewakuacyjne należy przeprowadzać co dwa lata. Zadanie to zaś najlepiej jest powierzyć specjalistom, czyli firmom organizującym tego typu szkolenia na co dzień. Ćwiczenia ewakuacyjne z profesjonalną firmą gwarantują bowiem prawidłowy przebieg procesu ewakuacji w sytuacji realnego zagrożenia.

[avg] ([per]) [total] vote[s]