Stacje transformatorowe stanowią niezwykle istotny element infrastruktury elektrycznej. Dzięki nim do naszych gniazdek dociera prąd o odpowiednim napięciu. Na jakiej zasadzie działają stacje trafo, gdzie są używane i jakie ich rodzaje możemy spotkać w swoim otoczeniu? Oto najważniejsze informacje dotyczące stacji transformatorowych i ich wykorzystania.

Czym jest stacja transformatorowa?

Stacja transformatorowa, nazywana inaczej stacją trafo lub trafostacją, służy rozdzielaniu energii elektrycznej przy różnych poziomach napięć. Służą temu transformatory oraz przekształtniki prądu stałego w zmienny i zmiennego w stały. Stacja trafo jest zbudowana z transformatora, rozdzielenia średniego napięcia i rozdzielenia niskiego napięcia.

Najczęściej potrzebne jest przekształcenie prądu o średnim napięciu na prąd o niskim napięciu (np. z 20 kV do 400 V). Stacja transformatorowa stanowi najczęściej ostatni punkt w drodze energii z elektrowni do klienta. Budowanie stacji trafo należy do wyspecjalizowanych firm, np. www.telka.com.pl.

Rodzaje stacji transformatorowych

Stacje trafo dzielą się pod względem ulokowania. Wyróżnia się stacje transformatorowe: słupowe, wewnętrzne, kontenerowe oraz mobilne.

Stacje słupowe umieszczane są na betonowych słupach na specjalnie w tym celu skonstruowanych podstawach. Wyróżnia je wyposażenie w ograniczniki przepięć. Wnętrzowe stacje transformatorowe są lokowane we wnętrzach budynków różnego przeznaczenia. Ich wymiary i konstrukcja są dostosowane do warunków lokalowych. Trafo kontenerowe mają postać gotowego kontenera wyposażonego w różnego rodzaju urządzenia. Mogą być w rozmaitych rozmiarach i wariantach sprzętowych. Dzieli się je na takie z obsługą zewnętrzną i wewnętrzną. Mobilne stacje trafo mogą być albo w wersji płozowej, albo kołowej. Trafo na płozach wymaga do przeniesienia dźwigu i przyczepy o odpowiednich rozmiarach, zaś kołowe mocuje się do samochodu z hakiem. Ta wersja stacji transformatorowej znajduje zastosowanie w budownictwie i górnictwie, a także stanowi zaplecze elektryczne na wypadek awarii stacjonarnych transformatorów.