Biologiczna oczyszczalnia ścieków jest rozwiązaniem zarówno ekologicznym, jak i opłacalnym. Takie oczyszczalnie montowane są w miejscach, w których nie da się wykonać podłączenia do centralizowanych sieci kanalizacyjnych, w tym w domach jednorodzinnych, blokach mieszkalnych i domach lotniskowych. Sprawdźcie jakie są zalety biologicznych oczyszczalni ścieków.

O oczyszczalniach biologicznych

Biologiczne oczyszczalnie ścieków są współczesną odpowiedzią na problem gospodarki ściekowej, za jaki uważa się szambo. Są metodą redukcji zagrożeń dla środowiska naturalnego, ponieważ w przydomowych oczyszczalniach woda ze ścieków bytowych i gospodarczych może być infiltrowana do gruntu za pomocą pól filtracyjnych lub przez studzienki infiltracyjne, odprowadzana do rowów melioracyjnych i drogowych, odprowadzana do otwartych zbiorników wodnych i wykorzystywana ponownie.

Ekologiczność tego typu oczyszczalni wynika z naturalności uzdatniania ścieków. Dzieje się to przy udziale bakterii, które żywią się obecnymi w ściekach związkami organicznymi, przez co w procesie oczyszczania nie trzeba dodatkowo stosować żadnych substancji chemicznych – tłumaczy ekspert reprezentujący firmę FHU MiM ZBIORNIKI.

Oczyszczanie w biologicznych oczyszczalniach

Oczyszczalnie biologiczne skonstruowane są w ten sposób, że można w nich wyróżnić dwie fazy oczyszczania. Na samym początku ścieki przechodzą przez etap oczyszczania mechanicznego, a następnie, w warunkach tlenowych, są oczyszczane przez bakterie. Woda uzdatniona w ten sposób nie posiada większych zanieczyszczeń oraz niebezpiecznych substancji, zagrażających zarówno zdrowiu ludzkiemu, jak i środowisku naturalnemu. Efekty takiego procesu oczyszczania są trudne do osiągnięcia w przypadku korzystania z innego rodzaju urządzeń.

Zalety oczyszczalni biologicznych

Biologiczne oczyszczalnie ścieków niosą ze sobą wiele korzyści. Do ich największych zalet należą:

  • łatwość obsługi – działają w zasadzie bezobsługowo, należy jedynie co jakiś czas wymieniać w nich osad,
  • oddziaływanie ekologiczne – oczyszczone ścieki można odprowadzać do rowu, studni chłonnej lub rzeki, a także wykorzystywać np. do nawadniania ogrodu,
  • prosty montaż – takie oczyszczalnie montować można nawet w trudnych warunkach gruntowo-wodnych oraz na zboczach wzgórz,
  • małe koszty – jedynym wydatkiem jaki trzeba ponieść jest zakup urządzenia do oczyszczania,
  • stabilne efekty utylizacji ścieków i wysoki stopień ich unieszkodliwiania.

Choć pewne rozwiązania, takie jak szambo, same w sobie są tańsze, to warto pamiętać o wysokich kosztach ich eksploatacji. Biologiczne oczyszczalnie ścieków są nie tylko zdecydowanie bardziej ekologiczne, ale również tańsze w eksploatacji, dlatego warto zastanowić się nad ich montażem.