Adaptacja projektu jest dopasowaniem rozwiązań założonych w wybranym przez nas projekcie domu do: warunków naturalnych posiadanej przez nas działki (cech gruntu, rzeźby terenu, panującego na niej klimatu), do wymagań odnośnie wyglądu budynku stawianych nam przez warunki zabudowy lub wypis z planu miejscowego, a także od naszych wyobrażeń na temat idealnego domu. Od tego, jak bardzo różni się gotowy projekt od tych czynników, będzie zależała ilość wprowadzanych zmian adaptacyjnych, a co za tym idzie ich cena.

Najkosztowniejsze zmiany

Pamiętajmy, że adaptacja projektu wykonywana jest przez projektanta adaptującego. Podstawowy zakres jego usług – dopasowanie projektu do warunków naszej działki – jest rutynowy i dość ściśle określony, dlatego też łatwo możemy sprawdzić, ile zapłacimy za jego usługę. Niestety inne wspomniane zmiany – dostosowujące nasz projekt do warunków zabudowy (zmiana kąta nachylenia dachu, wysokości budynku czy szerokości elewacji) albo do naszych osobistych preferencji (zamiana sposobu ogrzewania mieszkania, materiałów budowlanych) – w zależności od stopnia pracochłonności czy trudności mogą być bardzo różnie wyceniane.

Zmiany ingerujące w konstrukcję

Najdrożej wyniesie nas adaptacja projektu, która przez wprowadzanie zmiany będzie ingerowała w konstrukcję całego budynku, zakłócając zaplanowane w oryginalnym projekcie rozmieszczenie ścian nośnych, sposób podparcia stropów lub oparcia dachu, a także przebieg instalacji. Przykładem może tu być adaptacja poddasza użytkowego, podpiwniczenie budynku albo zmiany powierzchni pomieszczeń.

Adaptacja projektu w takiej sytuacji będzie nie tylko bardzo kosztowna, ale i skomplikowana. W niektórych przypadkach zmuszeni będziemy zlecić architektowi adaptującemu wykonanie wstępnych szkiców, aby upewnić się, jaki będzie końcowy wizualny efekt wymyślonych zmian – a to związane będzie z dodatkowymi kosztami.

Zmiana konstrukcji ścian zewnętrznych

Ze wzrostem kosztów adaptacji projektu musimy się liczyć również wówczas, gdy podejmiemy decyzję o zmianie konstrukcji ścian zewnętrznych (np. ściana dwuwarstwowa w miejsce na jednowarstwowej). Odmienna niż w projekcie ich budowa wpłynie bowiem na jej termoizolacyjność. Przez to będziemy musieli ponownie zlecić wyliczenie ilości ciepła potrzebnej, aby ogrzać cały dom czy ustalenie wielkości grzejników.

Zmiany materiałów ściennych

Adaptacja projektu będzie kosztowała więcej także wówczas, gdy w trakcie budowy zdecydujemy się na zmianę budulca ścian zewnętrznych naszego domu. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza, gdy o innym materiale budowlanym myślimy po to, aby zmniejszyć nakłady finansowe przeznaczone na budowę.

Zauważmy, że każde tworzywo cechują odmienne współczynniki ważne dla wyliczeń projektantów, przykładowo inna wytrzymałość i odporność. Z tego powodu zmieniając budulec, musimy na nowo sprawdzić, czy nowy będzie równie dobrze przenosił obciążenia, jak ten zaplanowany w projekcie. Dodatkowo zamiana materiału najczęściej pociąga za sobą zmianę grubości ściany, co z kolei zmusza nas do ponownego wyliczenia powierzchni zabudowy – tylko tak wykluczymy sytuację, że zwiększenie się szerokości budowli sprawi, że nie dotrzymamy dozwolonych odstępów od granic działki. Warto także pamiętać, że inna grubość ścian wymaga przeprojektowania niektórych fragmentów konstrukcji budowanych na mokro, np. wieńców czy ścian fundamentowych – a z tym związane będą kolejne koszty.

O wykonaniu ścian z innego materiału niż przewiduje projekt, pomyślmy przed rozpoczęciem budowy. Przeanalizujmy konsekwencje tego czynu – dokonajmy zestawienia pożytków i możliwych kosztów. Gdy zdecydujemy się jednak na zastąpienie jednego budulca innym, zyskamy czas na zlecenie dokonania poprawek w projekcie albo wykonania nowego – oczywiście wiązać się to będzie z kolejnymi wydatkami.

Najtańsze zmiany

Po przyjrzeniu się drogim zmianom adaptacyjnym, nadeszła pora na te tańsze. Najmniej zapłacimy, jeśli adaptacja projektu jest łatwa w realizacji. Założenie te spełniają zmiany, które nie naruszają konstrukcji całego budynku, przykładowo wszelkie przestawienia czy usunięcia ścian działowych, zaprojektowanie dodatkowych drobnych elementów konstrukcyjnych domu, np. daszku nad wejściem, czy umieszczenie w innym miejscu otworów w ścianach lub rezygnacja z nich.

Jak widzimy, rodzaj zmian adaptacyjnych oraz ich cena zależą od tego, jak bardzo założenia zakupionego projektu są odmienne od naszych wyobrażeń na temat domu. Dlatego też pamiętajmy, aby szukać projektów najbardziej zgodnych z naszymi oczekiwaniami. Tylko tak poniesiemy niższe koszty na adaptację projektu. Widząc projekt, będziemy pewni nie tylko finalnego wyglądu domu, ale również tego, ile wyniesie nas jego wybudowanie.