Osoby, które zostały pozbawione ziemi i na tej ziemi zrealizowano później inwestycję publiczną, być może będą mogły domagać się od gminy jej odkupienia, jeśli nie zostały z tej nieruchomości wywłaszczone. Na razie są to tylko propozycje Ministerstwa Infrastruktury i przygotowane zostały na prośbę Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wywłaszczenie nieruchomości: podstawa prawna

Rzecznik Praw Obywatelski już od dłuższego czasu zwracał uwagę Ministrowi Infrastruktury na to, że wiele osób nie otrzymało żadnego odszkodowania za wywłaszczenie ich z nieruchomości, które zostały przeznaczone na cele publiczne. Kiedy dochodzi do postępowania wywłaszczeniowego, w jego toku firma, która będzie zajmowała się realizacją inwestycji publicznej, może zwrócić się do starosty o pozwolenie na natychmiastowe zajęcie danej nieruchomości, ponieważ zezwala na to ustawa o gospodarce nieruchomościami. Kiedy inwestor dostanie takie zezwolenie (a najczęściej bez problemów je dostaje), wówczas może od razu wchodzić na działkę i zaczynać budowę, a właściciele takich nieruchomości najczęściej zostają w takiej sytuacji bez ziemi i bez jakiegokolwiek odszkodowania za stratę tej ziemi.

Wiceminister resortu infrastruktury znalazł rozwiązanie tej sytuacji, które polega na tym, że właściciele takich nieruchomości mogliby zgłaszać roszczenia wobec gminy, starostwa lub innej jednostki, która reprezentuje samorząd bądź też Skarb Państwa, ażeby kupiły od niego tę nieruchomość po cenie obowiązującej w danym momencie na rynku. Z kolei jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa miałyby obowiązek uporządkowania sytuacji prawnej nieruchomości tego typu.

Propozycje te Ministerstwo Infrastruktury przesłało do Rzecznika Praw Obywatelskich i zasugerowało jednocześnie, że jeśli zostaną one przez Rzecznika zaakceptowane, to resort podejmie prace legislacyjne nad nimi. Ewentualne zmiany zostałyby wprowadzone do artykułu 122 ustawy o gospodarce nieruchomościami i dzięki nim właściciele takich nieruchomości mogliby się ubiegać o odszkodowania.

Rate this post