Formalności związane z nieruchomościami przerażają wielu z nas. Jedną z nich jest uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów. To rzecz niezbędna przy zawieraniu umowy notarialnej bądź zakładaniu księgi wieczystej.

Opłaty

Zacznijmy od stosownych opłat za wnioski. Ceny zależą od konkretnego rodzaju wniosku. Za wypis i wyrys za pierwszą działkę, lokal lub budynek należy zapłacić 120 zł. Za każdą następną działkę, lokal bądź budynek dodatkowy musimy dopłacić 12 zł. Koszt wypisu z ewidencji pierwszego budynku, działki bądź lokalu to 12 zł. Za wypis i wyrys każdej następnej nieruchomości dodatkowa opłata wyniesie 6 zł.

Co zawiera wniosek?

Podstawową rzeczą jest umieszczenie danych osobowych. Następnie należy zadbać o konkretne oznaczenie działki. Pamiętajmy o takich danych jak numer karty mapy, numer obrębu oraz numer ewidencyjny działki. W celu znalezienia tych informacji należy przejrzeć akt notarialny oraz księgę wieczystą. W przypadku braku owych dokumentów pomocny będzie dział starostwa. Wniosek powinien zawierać stosowne uzasadnienie tego, do czego jest nam potrzebny wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Potocznie nazywamy to po prostu interesem prawnym. Interes prawny to na przykład zawarcie aktu notarialnego przy umowie sprzedaży bądź darowizna działki.

Ewidencja gruntów i formalności w urzędzie

Wniosek można bez problemu pobrać z Internetu i wypełnić zgodnie z prawdą. Ewidencja przeprowadzana jest w starostwie i to tam należy złożyć wypełniony wniosek. Ewidencja jest jak najbardziej jawna, jednak jawność wymaga też opłat, o których była mowa w pierwszym akapicie. Zadbajmy o to, aby nie czekać w nieskończoność z dostarczeniem dowodu wpłaty. Najlepiej, aby stanowił on załącznik do wniosku o wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Dzięki temu formalności nie będą się niepotrzebnie przedłużały. Wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów wypełnia się zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku w oparciu o art. 24 Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Wydaniem wypisu i wyrysu z ewidencji powinny zainteresować się osoby upoważnione, właściciele nieruchomości, a także osoby z interesem prawnym.