Niezwykle skomplikowane procedury i proces gromadzenia licznej dokumentacji musi przejść każdy, kto pragnie wybudować dom. Nawet, gdy dobrnęliśmy do momentu, w którym możemy rozpocząć etap prac budowlanych, powinniśmy pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Jak wygląda budowa domu?

Zawiadomienie o rozpoczęciu prac

Jak twierdzi Sławomir Chmura z firmy ES POLSKA:

„Okres siedmiu dni to minimalny czas potrzebny do przygotowania wszystkich szczegółów dotyczących rozpoczęcia inwestycji. Dzięki odpowiednio wczesnym informacjom przekazanym do właściwych osób i organów, mających uczestniczyć w realizacji budowy, możliwe jest sprawne rozpoczęcie oraz kontynuacja prac budowlanych”.

Dlatego ważne jest, aby dopilnować takich rzeczy, jak choćby zawiadomienie organu nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad realizacją danego projektu o rozpoczęciu prac budowlanych minimum na 7 dni przed tym, zanim ekipa budowlana wkroczy do akcji. Wymagane jest również dostarczenie oświadczeń od inspektora nadzoru oraz od kierownika budowy, w których przyjmują oni na siebie określone obowiązki podyktowane własnym stanowiskiem.

Starania o dziennik budowy

Przede wszystkim zaś inwestor powinien wystąpić do urzędu, w którym wydano mu pozwolenie na budowę, z prośbą o otrzymanie i zarejestrowanie za odpłatą dziennika budowy. Ten ważny dokument urzędniczy, który ma głównie przechowywać i dokonywać w nim wpisów kierownik budowy, stanowi zapis poszczególnych etapów prac budowlanych. Również, poza prowadzącym budowę, mogą w nim umieszczać informacje inni zaangażowani w budowę, np. inwestor, projektant czy inspektor nadzoru inwestorskiego oraz geodeta i wykonujący prace na budowie. Dziennik powinien zawierać podstawowe dane dotyczące inwestora (dane personalne), nadzoru inwestorskiego i projektanta oraz wykonawców. Musi też uwzględniać informacje na temat budowy (adres, rodzaj budowy) oraz o przebiegu prac budowlanych i innych zdarzeń pojawiających się w toku budowy domu.

Budowa domu i przygotowanie terenu

Przed przystąpieniem do robót istotne staje się właściwe usytuowanie obiektu na danej działce. Wytyczeniem budynku powinien więc zająć się geodeta z uprawnieniami, tak, aby wszystko było zgodnie z projektem. Wtedy możemy zająć się samym terenem budowy. Zanim bowiem rozpoczną się wszelkie prace budowlane, musi być on najpierw odpowiednio przygotowany. Do głównych zadań należy nie tylko wytyczenie geodezyjne obiektu, lecz także niwelacja terenu polegająca na wyrównaniu powierzchni gruntu. Poza tym trzeba zająć się też budową przyłączy do infrastruktury technicznej, do czego potrzebujemy zgody dystrybutorów mediów na podłączenie prądu, gazu oraz na dostarczenie wody i odprowadzenie kanalizacji. Dopiero kompleksowe zagospodarowanie terenu budowy będzie równoznaczne z rozpoczęciem prac budowlanych. W tym celu teren budowy oczywiście powinien posiadać niezbędne pozwolenie na budowę. Ważne staje się również odpowiednie zabezpieczenie takiego terenu. W związku z tym wykonuje się ogrodzenie i stawia się żółtą tablicę informacyjną z podstawowymi danymi na temat budowy.