Nie można wycinać wszystkich drzewek z działki bez zezwolenia. Wycięcie drzew bez złożenia wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew jest nielegalne. Wniosek należy przedstawić burmistrzowi, wójtowi bądź prezydentowi miasta. Sprawdź, kiedy konieczne jest zezwolenie na wycinkę drzew.

Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew

Stosowny dokument należy pobrać z Internetu i wypełnić. Sporządza się go w oparciu o ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. We wniosku należy podać liczbę drzew do wycięcia, ich gatunki, obwód pnia. Wniosek zawiera też informacje dotyczące terenu, na którym są obecne drzewa, tj. opis i przeznaczenie.

Co można usuwać bez pozwolenia?

Istnieją drzewa, które zgodnie z prawem polskim możemy usuwać bez prośby o pozwolenie, bez pisania wniosku o zezwolenie na wycinkę. Drzewa, które mają mniej niż 10 lat mogą być usunięte bez pozwolenia. Można także usuwać drzewa na plantacjach drzew i krzewów, a także te na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową.

Co jeszcze wolno?

Zgodnie z prawem można zajmować się obumarłymi drzewkami, czyli przycinać obumarłe gałęzie. Ponadto kształtowanie korony drzewa jest jak najbardziej legalne. Tak samo utrzymywanie uformowanego kształtu.

Drzewo jako zabytek

Należy pamiętać o tym, że drzewo może być wpisane do rejestru zabytków. W tym wypadku z wnioskiem nie udajemy się do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Właściwym organem będzie wojewódzki konserwator zabytków.

Kary

Kary finansowe powinny odstraszyć osoby, które zamierzają nielegalnie wycinać drzewa. Kary są naprawdę dość wysokie i związane proporcjonalne z grubością pnia. Im wycięte drzewo było grubsze, tym większa będzie kara. Wiek drzewa ma znaczenie, tak samo fakt, że dane drzewo było pomnikiem przyrody. Wtedy konsekwencje prawne są bardziej rygorystyczne.

Rate this post