Przydomowe oczyszczalnie ścieków znajdują zastosowanie tam, gdzie nie można korzystać ze zbiorczego systemu kanalizacyjnego. To, na jaką stację oczyszczania się zdecydujemy, zależy do wielu czynników. Co trzeba wiedzieć przed podjęciem decyzji o instalacji tego urządzenia? Które z nowoczesnych oczyszczalni są godne zainteresowania i w jakich warunkach mogą pracować?

Wielkość działki i ulokowanie przydomowej oczyszczalni ścieków

Inwestorzy mają do wyboru kilka typów oczyszczalni ścieków, a w obrębie tych typów, oczywiście, rozmaite modele urządzeń. Na wybór wpływa wiele czynników. Co trzeba koniecznie wziąć pod uwagę?

Wybór zależny jest przede wszystkim od rozmiaru działki i warunków gruntowych oraz wodnych – mówi specjalista z FHP Maro. – Działka zbyt mała, wysoki poziom wód gruntowych albo nieodpowiednia przepuszczalność gleby to największe ograniczenia przy decydowaniu o przydomowej oczyszczalni ścieków.

Praca stacji oczyszczania nie jest obojętna dla otoczenia, dlatego powinna być ona oddalona od zabudowań. Liczy się więc nie tylko powierzchnia działki, ale też ulokowanie urządzenia.

Przepustowość urządzenia i przepuszczalność gleby

Kolejny czynnik to wydajność potrzebna w danym gospodarstwie domowym. Ocenia się ją na podstawie tego, ile osób będzie korzystało z oczyszczalni przy założeniu, że na jednego domownika powinno przypadać 150 litrów wody na dobę. To oznacza, że pięcioosobowa rodzina potrzebuje oczyszczalni o przepustowości minimum 750 litrów na dobę.

O tym, jak będzie się sprawdzało urządzenie, decydują nie tylko parametry wskazywane przez producenta, ale też warunki zastane, do których zalicza się przepuszczalność gleby. Nie może być za duża (ścieki potrzebują czasu, aby dokładnie się oczyścić) ani za mała (woda z nieczystościami będzie zalegać w nieprzepuszczalnej warstwie gleby). Ocena gruntu pozostaje w gestii geotechnika.

Odbiornik ścieków

Pozostałości procesów zachodzących w oczyszczalni muszą znaleźć ujście. To, gdzie ścieki będą odprowadzane, zależy w dużej mierze od typu urządzenia. Docelowo pozostałości mogą trafiać do rowów melioracyjnych, rzek lub gruntu.

Najkorzystniejsze pod tym względem są przydomowe biooczyszczalnie ścieków. Ich praca jest na tyle wydajna i skuteczna, że może być źródłem wody do ogrodowej sadzawki. Jest to rozwiązanie dobre nie tylko dla środowiska, ale też użytkowników. Ten rodzaj oczyszczalni jest tani w założeniu (koszt porównywalny z szambem bezodpływowym) i niemal bezobsługowy.