Rekuperator to urządzenie zbudowane z wymiennika ciepła oraz dwóch wentylatorów – wywiewnego i nawiewnego. Jego praca polega na ogrzewaniu powietrza dopływającego do budynku za pomocą powietrza wywiewanego. Duży odzysk ciepła umożliwia zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku oraz poprawę jakości powietrza. Ze względu na średnicę przewodów, instalację najlepiej przeprowadzać podczas budowy lub w trakcie generalnego remontu.

Rodzaj wymiennika oraz parametr sprężu

Najważniejszym parametrem przy wyborze rekuperatora jest odzysk ciepła, który zależy od rodzaju wymiennika. Wymienniki przeciwprądowe potrafią odzyskać nawet 95%, co w długotrwałym użyciu znacznie wpływa na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku. Urządzenie powinno zagwarantować wymianę powietrza w całym domu, zachowując przy tym normę przewidzianą w przepisach. Świadczy o tym parametr sprężu. Wskazuje on, jak duże opory instalacji jest w stanie pokonać rekuperator, by zagwarantować odpowiednią wentylację. Spręż oznacza się symbolem Pa. Optymalna wartość powinna mieścić się między 150 a 200 Pa.

Obsługa oraz koszty eksploatacji

Ze względu na to, że rekuperator zazwyczaj pracuje przez całą dobę, powinien być wyposażony w trwałe i energooszczędne wentylatory. Warto także zapoznać się z kosztami eksploatacji, które wiążą się z zużyciem energii, wymianą filtrów oraz ceną instalacji i serwisowania. Filtry muszą być wymieniane średnio co trzy miesiące. Zużycie prądu można utrzymać na niewielkim poziomie, jeśli przy wysokim odzysku ciepła będzie pracował wentylator na prąd stały. Rekuperator powinien być w taki sposób zaprogramowany, aby nie wymagał codziennej obsługi. Optymalny będzie sterownik elektroniczny z funkcją programatora tygodniowego oraz możliwością ustawiania pracy wentylatorów i temperatury. Rekuperator powinien posiadać także ochronę przed szronieniem. W tym celu wyposażenie musi uwzględniać nagrzewnicę.

Montaż rekuperatora

Przewody, którymi doprowadza się powietrze nawiewne i wywiewne, powinny docierać do wszystkich pomieszczeń. Wraz z izolacją mają one kilkanaście centymetrów średnicy. Żeby nie były widoczne, wymagana jest ich zabudowa, co najwygodniej robić podczas budowy domu lub jego generalnego remontu. Specjalista z firmy MIR Energia we Wrocławiu tłumaczy:

 Rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych musi być odpowiednio przemyślane, aby powietrze transportowane w dwóch kierunkach przepływało cicho i przy tym docierało do każdego zakamarka pomieszczenia.

[avg] ([per]) [total] vote[s]