Każda instalacja wodna składa się nie tylko z rur, którymi woda jest transportowana ze źródła do ujścia, ale również wiele dodatkowych elementów, które umożliwiają jej obsługiwanie. Elementy te nazywamy zbiorczo armaturą wodną. Jakie są ich rodzaje oraz zastosowanie?

Zawór kulowy

Często nazywany również kurkiem kulowym. Jest to zawór obrotowy, którego element roboczy stanowi sfera lub jej wycinek. Składa się on z kilku części – korpusu, stanowiącego obudowę całego mechanizmu, dźwigni do otwierania i zamykania przepływu wody, kuli połączone za pomocą trzpienia z dźwignią oraz gniazda, w którym kula jest osadzona. Jak to działa?

Zasada działania zaworu kulowego jest bardzo prosta – mówi przedstawiciel firmy Krotos – Kula wewnątrz zaworu jest przewiercona na wylot, jeżeli więc otwór w niej nałoży się przynajmniej częściowo na otwór w gnieździe, woda zacznie przepływać przez zawór. Jeśli kula zostanie obrócona tak, że otwór znajdzie się pozycji prostopadłej w stosunku do gniazda, przepływ wody zostanie zatrzymany.

Zawory kulowe są bardzo często stosowane, szczególnie w instalacjach domowych, ponieważ wystarczy obrót dźwigni o zaledwie 90 stopni, aby w pełni otworzyć bądź zamknąć przepływ wody.

Inne zawory

Kurki kulowe to nie jedyne rodzaje zaworów obecne w konstrukcji instalacji wodnej. Pozostałe z nich to zawory grzybkowe, zwrotne, odcinające, bezpieczeństwa. Ich funkcja pozostaje niezmienna – mają one regulować natężenie przepływu wody bądź odcinać go całkowicie.

Zawory podłączeniowe i czerpalne

To ujścia instalacji wodnej, umożliwiające pobranie wody. Pierwsze z nich umożliwiają podłączenia baterii spotykanych np. w łazienkach i kuchniach, drugie pozwalają podłączenie sprzętów takich jak węże ogrodowe.

Filtry

Czyli półprzepuszczalna warstwa materiału, która pozwala przechodzić przez nią jedynie określonym substancjom i zatrzymuje inne. W instalacjach wodnych filtry wykorzystywane są do oddzielana wody od zanieczyszczeń, które mogą wpływać na jakość wody, prowadzić do zatrucia bądź zniszczenia elementów instalacji i podłączonych do niech urządzeń.

Kształtki

To elementy pozwalające zmieniać kierunek przebiegu rury wodociągowej, rozdzielać ja na pomniejsze przewody i łączyć ze sobą elementy rur o różnych średnicach. Dzięki nim możliwie jest podpięcie instalacji wodociągowej do różnych punktów odbioru w obrębie jednego domu.

Armatura pomiarowa

Czyli krótko mówiąc wodomierze. Ich zadaniem jest pomiar poboru wody na danym odcinku sieci – na podstawie odczytów z wodomierzy ustalana jest wysokość opłat z wodę.