Z dóbr materialnych, mieszkanie to najczęściej najwartościowsza rzecz, jaką ludzie dysponują. Na zakup mieszkania lub domu przeznaczamy bardzo poważne kwoty pieniędzy, często jest to dorobek całego naszego życia. Niestety, w Polsce na ogół dość niefrasobliwie traktuje się tę własność, nie ubezpieczając jej przed różnymi, niespodziewanymi i niepożądanymi zdarzeniami. Dobitnie przekonują nas o tym tragedie ludzi, którzy stracili całe swoje domostwa w wyniku powodzi lub coraz częstszych u nas huraganów. Ludzie ci często nie mają za co odbudować swych domów, ponieważ nie pomyśleli o wcześniejszym ich ubezpieczeniu.

Dlaczego warto ubezpieczyć mieszkanie lub dom?

W relacjach telewizyjnych z miejsc, przez które przeszła trąba powietrzna lub fala powodziowa widać rozmiar rozpaczy osób, których taka klęska żywiołowa dotknęła. Nierzadko oglądamy bezradnych, załamanych ludzi, którzy stracili swoje domostwa w wyniku pożaru. Niestety bardzo często słyszymy wtedy, że nie ubezpieczyli oni swoich nieruchomości i nie mają teraz dachu nad głową. Odbudowa swojego domu czy kupno nowego mieszkania wymaga sporego wysiłku finansowego. Co prawda miejscowe samorządy, a czasem i władze państwowe często oferują poszkodowanym pewne środki rzeczowe lub finansowe na przetrwanie pierwszych dni po katastrofie, jednakże nigdy nie jest to pomoc, która w pełni zrekompensuje poniesione straty materialne. Jak nam mówi przedstawiciel firmy Profit sp. z o.o. w Łodzi, jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest tutaj ubezpieczenie swoich domostw. W przypadku nieszczęścia, dzięki pieniążkom otrzymanym od ubezpieczyciela szybko zapewnimy sobie nowy dach nad głową.

Od jakich zdarzeń można ubezpieczyć mieszkania? 

Zakresy ochron, jakie może objąć umowa ubezpieczenia mieszkania lub domu są bardzo szerokie i to od klienta zależy, w jakim stopniu zechce z nich skorzystać. Ogólnie rzecz ujmując, ubezpieczenie mieszkaniowe ma zabezpieczyć nas finansowo przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą naszego domu i znajdujących się w nim rzeczy na skutek wydarzeń losowych albo kradzieży z włamaniem. Opisując szczegółowo zakres ubezpieczeń mieszkaniowych, możemy tu wymienić m.in. rekompensaty za straty spowodowane ogniem, zalaniem, powodzią, huraganem, uderzeniem piorunu, eksplozją, gradem, lawiną, obsuwaniem, zapadaniem lub trzęsieniem się ziemi, uderzeniem samochodu, tramwaju, pociągu, a nawet statku powietrznego. Ubezpieczenie może również obejmować straty, które poniesiemy w wyniku naszego nierozważnego zachowania np. wtedy gdy będziemy musieli zapłacić odszkodowanie sąsiadowi, któremu zalejemy mieszkanie.

 

[avg] ([per]) [total] vote[s]