Bez wody nie ma życia. Woda jest niezbędna do rozwoju i przetrwania wszystkich organizmów biologicznych, ale także do prowadzenia rozmaitych procesów technologicznych. W zależności od przeznaczenia wody, stawia się jej różne wymagania odnośnie jakości. Wydaje się oczywiste, że szczególnie restrykcyjne wymogi jakości musi spełniać woda przeznaczona do picia.

Wymogi jakościowe dla wody pitnej i gospodarczej

Woda pitna musi posiadać ściśle określone cechy, przy czym szczególnie istotny jest jej skład bakteriologiczny i fizyko-chemiczny. W wodzie przeznaczonej do picia i na cele gospodarcze nie mogą znajdować się żadne składniki szkodliwe dla zdrowia, musi być klarowna, bezwonna i orzeźwiająca, nie może posiadać nieprzyjemnego smaku ani jakichkolwiek cech świadczących o jej zanieczyszczeniu.

Szczegółowe wymogi dla wody pitnej określają dyrektywy UE oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Konieczność ich spełnienia sprawia, że również zbiorniki retencyjne na wodę pitną oraz towarzyszące im instalacje, muszą spełniać odpowiednie wymagania – mówi przedstawiciel przedsiębiorstwa MiM Mariusz Mańkowski.

Zbiorniki na wodę pitną

Wszystkie urządzenia przeznaczone do przesyłu i magazynowania wody pitnej muszą być wykonane w sposób poprawny, zapewniający pełne bezpieczeństwo przed ewentualnymi zanieczyszczeniami i obniżeniem jakości wody. Do czynników zagrażających jakości wody zaliczamy nie tylko zanieczyszczenia fizyczne, chemiczne i bakteriologiczne, ale również oddziaływanie wysokich temperatur i powietrza.

Oznacza to, że woda spożywcza musi być składowana w pojemnikach, które w pełni zabezpieczą ją przed przenikaniem zanieczyszczeń z zewnątrz, a jednocześnie materiał, z którego zostały wykonane, nie będzie wchodził w żadne reakcje z przechowywaną w nich cieczą.

Za najbardziej bezpieczne, a zarazem – ze względu na niewielką masę – wygodne i niedrogie uznaje się zbiorniki z polietylenu. Ważne jest przy tym, aby tworzywo wykonane do budowy zbiornika posiadało odpowiednie atesty. Szukając pewnego rozwiązania do składowania wody pitnej warto więc zwrócić uwagę na ofertę czołowych producentów.

Zbiorniki Kingspan do przechowywania wody pitnej wykonane są z materiałów posiadających wymagane dopuszczenia (HK/W/0677/01/2009 oraz HK/W/0596/01/2010/). Ściany zbiorników produkowane są właśnie polietylenu, natomiast przyłączenia wykonano ze stali nierdzewnej, która obok higieny gwarantuje maksymalną trwałość.

Idealna szczelność wspomnianych zbiorników zapobiega przedostawaniu się do ich wnętrza zanieczyszczeń, pozostaje jeszcze kwestia zabezpieczenia przed rozwojem mikroorganizmów, powodowanym przez kontakt lustra wody z powietrzem. Rozwiązaniem tego problemu w zbiornikach Kingspan są specjalne odpowietrzenia, wyposażone w dodatkowe filtry.

[avg] ([per]) [total] vote[s]