Rok 2017 był w miarę łaskawy dla vatowców. Nie było bezpośredniej podwyżki podatków, a rewolucje w przepisach podatkowych okazały się dość łagodne. Większe zmiany nastąpiły w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz CIT. Czy teraz przyszedł więc czas na zmiany w VAT? Czy czeka nas podwyżka podatków? Co planowane jest w zakresie VAT w 2018 roku?

VAT-7, a Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny jest skierowany do wszystkich przedsiębiorców, nie tylko czynnych vatowców. Jednak ze względu na jego budowę, struktury oraz obowiązki z nim związane zmiany zachodzą również w VAT. Chodzi tutaj przede wszystkim o obowiązek comiesięcznego przekazywania informacji z zakresu struktury vatowskiej Jednolitego Pliku Kontrolnego. Do 25. dnia każdego miesiąca podatnicy mają obowiązek przesyłać w wersji elektronicznej specjalny raport. Zmiana wprowadzana od 2016 roku objęła już wszystkie podmioty. Od stycznia 2018 do grona zobowiązanych dołączyli mikroprzedsiębiorcy. W chwili obecnej JPK będzie więc pokrywać się zakresem przekazywanych danych z tradycyjnymi deklaracjami VAT, w tym VAT-7. Docelowo ma ją zastąpić, nie wiadomo jednak kiedy to nastąpi.

Elektronizacja jak wszędzie

Reformy i zmiany wprowadzane w ostatnim okresie w szeroko pojętym środowisku podatkowym zostały już ochrzczone nazwą e-administracji. W ramach tego mamy możliwość komunikacji z urzędami oraz możemy składać e-pitye-deklaracje e-cit i e-vat. W skrócie – VAT-7 również należy przekazywać w formie elektronicznej za pośrednictwem internetu.

Split Payment jako nowość w zakresie VAT

Najnowsze plany legislacyjne obejmują wprowadzenie w zakresie VAT nowego mechanizmu płatności tak zwanego „Split Payment”. Podzielona płatność ma w praktyce polegać na posiadaniu przez przedsiębiorcę dwóch stałych rachunków bankowych. Jednego zwykłego, a drugiego dedykowanego do obsługi podatków. Kupujący płacąc za towar lub usługę za pośrednictwem rachunku bankowego przekazywać będzie płatność na dwa konta – kwotę netto na jedno, a podatek na drugie. Na początku ma to być procedura dobrowolna, a później stopniowo podmioty gospodarcze będą obligowane do tego typu rozliczeń. W ramach negocjacji z podmiotami bankowymi drugi rachunek ma być prowadzony dla przedsiębiorców nieodpłatnie. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy sektor finansowy będzie odpowiednio przygotowany do zmian.

Większe przychody do budżetu bez informacji o podwyżkach

Nadal brak jest oficjalnych informacji o planowanych podwyżkach w zakresie VAT. Oznacza to, że organy administracji podatkowej liczą na zwiększenie wpływów budżetowych wyłącznie z uszczelnienia systemu podatkowego oraz zmniejszenia luki podatkowej. Ma to wynikać zarówno z wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, jak i z mechanizmu Split Payment. W zakresie dokumentacji pomimo wprowadzenia nowości (JPK) na razie deklaracja VAT-7 obowiązuje i nie wiadomo czy i kiedy zostanie wycofana.