Kiedy już ustaliliśmy warunki zakupu nieruchomości, otrzymaliśmy do przeczytania kopie wszystkich dokumentów i wzorów umów od sprzedającego, musimy się przygotować do podpisania umowy przedwstępnej, a także ustalić szczegóły związane z podpisaniem aktu notarialnego.

Żeby nie popełnić żadnego błędu i nie dać się oszukać, przed podpisaniem umowy trzeba ja dokładnie przeczytać i najlepiej skonsultować z prawnikiem, żeby dowiedzieć się, czy wszystkie kwestie w niej zawarte są zgodne z przepisami prawa. Nie podpisujmy umowy, jeśli jakieś jej treści są dla nas niezrozumiałe, bo łatwiej ją zmienić przed podpisaniem niż po.

Co powinna określać umowa?

1. Przedmiot umowy, czyli powierzchnię mieszkania, domu i działki, a jeśli kupujemy dom stojący na osiedlu, w umowie musi znajdować się zapis, że deweloper zobowiązuje się zadbać o infrastrukturę.

2. Strony umowy. Jeśli sprzedającym jest spółka cywilna, to w umowie muszą być podane nazwiska i adresy wspólników, a jeśli jest to spółka z ograniczona odpowiedzialnością, to musi być podany numer, pod którym jest ona zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców.

3. Dokładny czas realizacji poszczególnych etapów budowy, ostateczny termin ukończenia całej budowy oraz kwoty ewentualnych odszkodowań na rzecz klienta za nieterminowe oddanie budynku do użytku.

4. Materiały i standard wykonania, czyli specyfikacja techniczna, w której zostaną opisane wykorzystane materiały oraz sposób wykonania budynku.

5. Cenę i sposób płatności – raty powinny wpłacane po wykonaniu kolejnych etapów budowy, a ostatnia rata powinna być zapłacona dopiero po odbiorze technicznym domu.

6. Terminy wpłat i kary za niedotrzymanie tych terminów, zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego.

7. Warunki odstąpienia od umowy przez każdą ze stron.

8. Parametry i położenie działki.

9. Sposób i warunki odbioru domu/mieszkania, najlepiej z zastrzeżeniem obecności własnego inspektora nadzoru budowlanego.

10. Warunki gwarancji na elementy konstrukcyjne, wykończeniowe oraz na wyposażenie domu/mieszkania.

11. Datę podpisania umowy ostatecznej.

12. Nietypowe ustalenia, jak np. opis dodatkowych prac, które sprzedający obiecał wykonać itp.

Z zawarciem umowy ostatecznej wiążą się dodatkowe opłaty, takie jak: taksa notarialna (wynagrodzenie notariusza) z 23% VAT-em, opłata sądowa oraz ewentualnie podatek od czynności cywilno-prawnych (2% wartości nieruchomości). Jeśli jednak do ceny nieruchomości doliczono już podatek VAT, to podatek od czynności cywilno-prawnych nie może już być naliczony.

Rate this post