Ze względu na możliwość wystąpienia różnych sytuacji, które mogą doprowadzić do zniszczenia majątku, oferta ubezpieczeniowa dotycząca domów i mieszkań jest bardzo szeroka. Wybierając ubezpieczenie warto uwzględnić specyficzne warunki atmosferyczne, ewentualną kradzież lub włamanie, a także inne sytuacje, które mogą przydarzyć się w danym miejscu.

Od czego chroni ubezpieczenie majątkowe?

Choć niebezpieczeństwa, jakie zagrażają mieniu w domu i w mieszkaniu mogą się od siebie różnić, to jednak w obu przypadkach istnieje szereg sytuacji, które prowadzą do utraty majątku. Na wiele z nich możemy się ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia majątkowego. Dotyczy to m.in. strat wykonanych przez ogień, kradzieży z włamaniem i rozboju czy zniszczenia lub kradzieży sprzętu elektronicznego. Ponadto ubezpieczenie może obejmować wybicie szyb i stłuczenie innych przedmiotów. W ramach ubezpieczenia majątkowego można zawrzeć także odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym czy usługi Assistance, które będą przydatne w przypadku korzystania z pomocy specjalistów, np. ślusarza czy hydraulika.

Co należy do zdarzeń losowych?

Ubezpieczenie domów i mieszkań oferuje również zdarzenia losowe. Dotyczy to różnego rodzaju sytuacji, wynikających przez deszcz nawalny, grad, napór śniegu, dym, sadza, huragan, osuwanie się ziemi, lawina, powódź, pożar, zalanie, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek drzewa, wybuch, zapadnięcie się ziemi, dewastacja czy uderzenie pojazdu mechanicznego. Możliwych zdarzeń losowych jest bardzo wiele i nie sposób przewidzieć ich wszystkich. Można ubezpieczyć budynek lub mieszkanie, a także poszczególne elementy jak ruchomości domowe (np. meble, sprzęt RTV i AGD, odzież), stałe elementy (okładziny, armatura, instalacje) czy elementy zewnętrzne (anteny satelitarne, kolektory słoneczne, siłowniki w bramach).

Ubezpieczenia na inne sytuacje

Wybierając ubezpieczenie dla domu i mieszkania warto poszukać oferty rozbudowanej o inne opcje. Ubezpieczeniem od zdarzeń losowych można objąć także budynki w budowie, budynki gospodarcze, ogrodzenia, altanki, domki letniskowe, nagrobki cmentarne czy pomieszczenia przynależne do lokalu mieszkalnego jak piwnica, strych czy garaż. Ekspert z agencji ubezpieczeniowej Big Baltona dodaje:

Polisa majątkowa poszerzona o odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym uchroni przed rekompensatą dla poszkodowanego. W tym przypadku odpowiedzialność za zalanie osoby poniżej lub wybicie okna sąsiadowi przechodzi na towarzystwo ubezpieczeniowe.

[avg] ([per]) [total] vote[s]