1 stycznia 2009 roku weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, zgodnie z którą większość budynków w Polsce powinna posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Dzięki takiemu świadectwu każdy z nas będzie mógł obliczyć koszty ogrzewania budynku. Obowiązek posiadania takiego świadectwa spoczywa nie tylko na deweloperach budujących nowe lokale, lecz także na właścicielach, którzy chcą swoje mieszkanie komuś wynająć lub sprzedać.

Ceny energii stale rosną, co stanowi dla nas poważny problem przy płaceniu rachunków za ogrzewanie. Czym jest certyfikat energetyczny?

Wskaźniki

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zawiera informacje dotyczące zapotrzebowania na energię, które wyraża kilka wskaźników. Najważniejszym z nich jest wskaźnik EP, czyli wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, który określa całkowitą efektywność energetyczną danego budynku przy uwzględnieniu efektu ekologicznego. Do określenia tego wskaźnika potrzebne są dane dotyczące rodzaju paliwa wykorzystywanego do ogrzewania, dane klimatyczne czy standardowe temperatury wewnętrzne, co sprawia, że nie może być on podstawą do naliczania opłat za zużycie energii.

Drugim wskaźnikiem jest wskaźnik energii końcowej (EK) i to na jego podstawie można oszacować przyszłe koszty eksploatacji interesującego nas obiektu. Im mniejsza jest jego wartość, tym niższe są koszty jego utrzymania, ponieważ zatrzymuje on więcej ciepła w sobie.

Na drugiej stronie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku znajdziemy parametry informujące nas o izolacyjności cieplnej przegród budynku, parametr urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także zapotrzebowanie na energię końcową w skali roku w rozbiciu na poszczególne elementy (ogrzewanie i wentylację, ciepłą wodę i urządzenia pomocnicze, takie jak np. pompy obiegowe). Te dane pomogą nam dostrzec te elementy, przez które nasz dom traci najwięcej energii cieplnej.

Na trzeciej stronie świadectwa znajdują się praktyczne wskazówki dotyczące możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową.

Wymagane świadectwo

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest wymagane dla nowych budynków oddawanych do użytku przez inwestorów, ale także dla obiektów rozbudowywanych, odbudowywanych czy dobudowywanych. Jeśli posiadamy mieszkanie w bloku, to świadectwo takie sporządzane jest dla całego budynku, a nie dla pojedynczych lokali. W przypadku kupowania lub sprzedawania mieszkań na rynku wtórnym także istnieje obowiązek posiadania przez tego typu lokale świadectwa energetycznego, ale za brak ich posiadania nie przewidziano żadnych kar.

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla danego budynku może wystawić jedynie uprawniony do tego specjalista, a średni koszt takiego świadectwa to tysiąc złotych. Jest ono ważne przez 10 lat, ale jeśli wcześniej nastąpiła poprawa charakterystyka energetyczna budynku, wówczas można wystawić nowe świadectwo.