Kiedy już kredyt został nam przyznany i znaleźliśmy nasze wymarzone mieszkanie lub dom, nie możemy zapomnieć o tym, że musimy terminowo spłacać kolejne raty kredytu hipotecznego, inaczej będziemy musieli zapłacić odsetki karne za każdy dzień zwłoki w spłacie. Odsetki te najczęściej mają formę odsetek ustawowych, chyba że ustaliliśmy inną ich wysokość razem z bankiem i zostało to zaznaczone w umowie. Podpowiadamy, jak sprawnie i terminowo spłacać kredyt hipoteczny

Opóźniona spłata kredytu

Jeżeli jednak już zdarzy się, że spóźnimy się ze spłatą raty kredytu, wtedy powinniśmy wiedzieć, że kwota, którą będziemy wpłacać, zostanie „rozdzielona” w ten sposób, że najpierw zostaną spłacone karne odsetki od zaległej kwoty, a dopiero pozostała część zostanie wpłacona na poczet dewelopera. Tym samym rata ta będzie pomniejszona o karne odsetki. Jeśli przez dłuższy czas będziemy zalegać z płatnościami rat kredytu, wówczas (w najgorszym wypadku) inwestor może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy i w związku z tym naliczyć na nas karę umowną, która z pewnością wielokrotnie przewyższy ratę naszego kredytu.

Opóźnienie budowy a kredyt

W sytuacji, gdy kolejne etapy budowy naszego mieszkania lub domu nie odbywają się zgodnie z harmonogramem prac, wówczas opóźnienia w spłacie nie będą wiązały się z negatywnymi skutkami dla nas, czyli z karnymi odsetkami, ponieważ jesteśmy zobowiązani do ich terminowego spłacania wtedy, gdy deweloper wywiązuje się ze swojego zobowiązania wobec nas. Pamiętajmy o tym, gdy dokonujemy zakupu nieruchomości będącej jeszcze w budowie. Żeby dobrze zabezpieczyć się przed nieuczciwym inwestorem, musimy bardzo dokładnie przeczytać umowę przed podpisaniem i postarać się, żeby jej warunki były jak najlepsze dla nas i żeby nie okazało się, że niezależnie od postępu prac budowlanych będziemy zmuszeni do płacenia kolejnych rat inwestorowi. Najlepsza jest umowa typu „przyjazna klientowi”, ponieważ jej warunki będą przyjazne dla nas. Skonsultujmy się zatem najpierw z prawnikiem, który podpowie nam, jakie zapisy w takiej umowie powinny się znajdować.

Rate this post