O konieczności dokonywania corocznego serwisowania pompy ciepła w większości przypadków informuje producent. Teoretycznie jest to urządzenie bezobsługowe tak jak np. lodówka w naszych domach. Jednak tak jak każde inne urządzenie może ulegać awariom, chociaż są to stosunkowo rzadkie sytuacje. Zwykle problemy pojawiają się po stronie instalacji ogrzewania domu, wody użytkowej czy dolnego źródła ciepła. Dlatego warto serwisować pompę ciepła i należy to robić przynajmniej raz do roku. Dodatkowo należy sprawdzić też działanie całej instalacji.

Po co serwisować pompę ciepła?

Regularne serwisowanie pomp ciepła powinno leżeć w naszym interesie. Dzięki temu można ocenić efektywność pracy urządzenia pod kątem tego, czy nie zużywa za dużo prądu, czy ustawienia regulatora są optymalne dla maksymalnej efektywności pracy ogrzewania itd. Serwisanci sprawdzają również historię błędów zapisaną w regulatorze i na tej podstawie mogą ocenić źródło ewentualnych problemów, zapobiegając ich powstawaniu w przyszłości.

Pompy ciepła to jeden z ważniejszych elementów instalacji ogrzewania domu. Na jej pracę wpływa wiele innych aspektów, m.in. przepływ wody grzewczej w instalacji ogrzewania domu i wody użytkowej, przepływ solanki lub powietrza, temperatury wody grzewczej itd.

Przeglądy techniczne pomp ciepła obejmują zwykle m.in.:

  • kontrolę szczelności i ciśnienia układu chłodniczego
  • kontrolę stanu filtrów
  • sprawdzenie zawilgocenia czujnika chłodniczego
  • sprawdzenie stanu filtrów
  • kontrolę czujników i bezpieczników
  • kontrolę właściwego osadzenia przyłączy elektrycznych
  • kontrolę ciśnienia w instalacji grzewczej i dolnego źródła ciepła
  • kontrolę przeponowych naczyń wzbiorczych po stronie instalacji centralnego ogrzewania budynku, wody użytkowej i dolnego źródła ciepła np. wymiennika gruntowego
  • czyszczenie wymiennika, dzięki któremu pompa pobiera ciepło z powietrza atmosferycznego
[avg] ([per]) [total] vote[s]