Kiedy nasz samochód ulega wypadkowi lub awarii, z dnia na dzień zostajemy pozbawieni środka transportu. Czasem jest to bardzo kłopotliwe i cała sytuacja wymusza na nas zmianę trybu życia lub rezygnację z niektórych aktywności, które bez samochodu nie mogą mieć miejsca. W niektórych przypadkach ratunkiem okazać może się samochód zastępczy. Sprawdźcie, komu i kiedy on przysługuje.

Kto ma prawo do otrzymania samochodu zastępczego?

Prawo do samochodu zastępczego zależy głównie od sytuacji, w której mamy zamiar z niego skorzystać. Można zrobić to w ramach ubezpieczenia OC sprawcy kolizji lub wypadku, polisy AC (Auto Casco) oraz podczas naprawy pojazdu, który uległ wypadkowi lub awarii.

Każdy, kto brał udział w wypadku lub kolizji drogowej ma prawo do pojazdu zastępczego z OC sprawcy. Zwrot kosztów za ten pojazd możliwy jest w kilku przypadkach:

  • gdy nie możemy używać samochodu w takim zakresie, jakby nie było szkody,
  • kiedy ponieśliśmy niezbędne wydatki, aby móc korzystać z pojazdu w takim samym zakresie, w jakim korzystalibyśmy z własnego pojazdu,
  • jeśli nie mogliśmy zaspokoić potrzeb związanych z poruszaniem się mechanicznym pojazdem.

Jak otrzymać samochód zastępczy?

Na początku, przed wynajęciem auta zastępczego, dobrze jest złożyć w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy wypadku oświadczenie, że zamierzacie skorzystać z takiej opcji. Konieczne jest podkreślenie, że pojazd jest wam niezbędny, np. do dojazdu do pracy lub do podwożenia dzieci ze szkoły. Jeśli tego nie zrobicie, ubezpieczyciel może stwierdzić, że chęć wynajmu auta jest nieuzasadniona.

Towarzystwa ubezpieczeniowe często robią wszystko, aby uniemożliwić poszkodowanemu wynajęcie samochodu zastępczego. Jako argument przemawiający za odmową podają możliwość skorzystania z komunikacji publicznej. Jednak, jak twierdzą prawnicy, nie ma to żadnego znaczenia, a samochód zastępczy należy się wam tak, czy inaczej – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący serwis FORDSŁAWEK.

Jeśli macie do czynienia ze szkodą częściową, ubezpieczyciel musi pokryć koszty wynajmu za faktyczny okres naprawy. Trzeba jednak pamiętać, że podczas zaistnienia szkody całkowitej czas najmu liczy się jako okres od dnia zniszczenia pojazdu, aż do dnia, w którym poszkodowany może kupić analogiczny pojazd (nie dłuższy, niż do dnia zapłaty odszkodowania). Poszkodowany musi dostarczyć ubezpieczycielowi OC sprawcy dokumenty przedstawiający wydatki, czyli rachunki lub faktury.

Samochód zastępczy możecie także otrzymać wtedy, gdy posiadacie polisę AC i w umowie został przewidziany zapis mówiący o bezpłatnym wynajmie samochodu zastępczego.