Rury osłonowe chronią kable przed różnego rodzaju uszkodzeniami mechanicznymi oraz czynnikami środowiska naturalnego. Odpowiednio dobrane rury spełnią swoją funkcję w warunkach normalnych, takich jak chodniki czy tereny zielone oraz w warunkach utrudnionych, do których należą drogi, ulice, torfowiska czy przepusty pod szlakami telekomunikacyjnymi.

Ochrona kabli podczas robót budowlanych

Każdy kabel powinien być zabezpieczony przed ścieraniem, rozciąganiem, wilgocią, zmianą temperatury czy działaniem innych czynników zewnętrznych. Materiały budowlane dzielą rury osłonowe na takie, które prowadzi się pod ziemią i takie, które kładzie się pod tynkiem. Stworzenie sprawnego systemu zależne jest od miejsca montażu oraz rodzaju środowiska. Rury różnią się materiałem, średnicą i grubością ścianki. Średnica wewnętrzna rury ochronnej powinna być 1,5 razy większa od średnicy zewnętrznej kabla elektroenergetycznego i 2 razy większa od kabla światłowodowego. Przewody niskiego i średniego napięcia wymagają karbowanych rur osłonowych o dwuściennej konstrukcji – z zewnątrz jest to pofalowana ścianka, natomiast wewnątrz powierzchnia gładka. W ten sposób uzyskuje się dużą elastyczność i lekkość przy zachowaniu wytrzymałości.

Rury z polietylenu

Najczęściej wykorzystywanym materiałem do produkcji rur osłonowych jest polietylen o wysokiej gęstości (HDPE). Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną na obrażenia udarowe, jakie występują podczas instalacji i dalszej eksploatacji. Jest to również materiał odporny na czynniki atmosferyczne i większość związków chemicznych. Ekspert z hurtowni elktroinstalacyjnej Elektrotek tłumaczy:

Rury osłonowe z tego materiału wykorzystuje się do ochrony kabli elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, kabli telekomunikacyjnych miedzianych, światłowodowych czy sieci telewizji kablowej.

Polietylen umożliwia układanie rur osłonowych w ziemi o różnych gruntach także przy instalacjach, które zakładają omijanie przeszkód.

Rury osłonowe używane w warunkach specjalnych

Polietylen to również dobre rozwiązanie na przestrzeniach otwartych. Rury są bowiem odporne na działanie promieni UV, a także mają wysoki zakres temperatur roboczych. W bardziej wymagających warunkach stosuje się rury ze sztywniejszych materiałów, jak polipropylen lub poliamid. Natomiast do prowadzenie przewodów hydraulicznych i pneumatycznych używa się stali galwanizowanej. Jest ona odporna na zgniecenia, uderzenia, zrywanie i zapewnia przewodom ochronę mechaniczną.