Z powodu szybkiego rozwoju gospodarczego, rośnie zapotrzebowanie na energię. Niestety, ilość zasobów kopalnych jest ograniczona. Pole manewru ograniczone jest też przez normy, dotyczące nadmiernego zanieczyszczania środowiska. Z tego względu, energię coraz częściej uzyskuje się ze źródeł odnawialnych. Sprawdźcie, jakie są ich rodzaje.

Powody korzystania z odnawialnych źródeł energii

Odnawialne źródła energii, w odróżnieniu od tych tradycyjnych (ropy, węgla i gazu ziemnego) nie zanieczyszczają środowiska, a korzystanie z nich generuje znacznie mniejsze koszty.

Eksploatacja tradycyjnych źródeł w dużej mierze przyczynia się do niepokojących zmian klimatu. Ponadto, jak zauważają eksperci z firmy MiM Zbiorniki, ich złoża są coraz mniejsze. Według najnowszych badań, pozyskiwanie energii ze złóż węgla możliwe będzie przez prawie 220 lat, a ze złóż gazu ziemnego tylko 60 lat. Najkrótszą przyszłość przewiduje się dla ropy naftowej, której ma wystarczyć na jedyne 30-40 lat. Biorąc pod uwagę te statystyki, nie powinno nikogo dziwić stwierdzenie, że ratunkiem może być korzystanie ze źródeł odnawialnych.

Rodzaje i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy:

  • energię słoneczną – ma ona zastosowanie w budownictwie, w tym przede wszystkim do ogrzewania mieszkań (można przekształcić ją w energię elektryczną, poprzez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych). Baterie słoneczne znajdują zastosowanie w oznakowaniach świetlnych, latarniach morskich, bojach nawigacyjnych, urządzeniach meteorologicznych, satelitach, radiach, przenośnych telewizorach oraz takich urządzeniach, jak zabawki dla dzieci i kalkulatory biurowe,
  • energię wiatrową – siła wiatru może być przetwarzana na energię elektryczną z pomocą wiatraków i wykorzystywana zarówno w zakładach przemysłowych, jak i w prywatnych gospodarstwach domowych. Z jej pomocą można oświetlać pomieszczenia, pompować wodę oraz nawadniać pola. Korzystanie z tej energii wymaga sporej inwestycji i uwarunkowane jest ukształtowaniem terenu oraz warunków wiatrowych.
  • energię ziemi – energia pochodząca z gejzerów (tzw. gorących skał), powstałych podczas erupcji pary wodnej lub gorącej wody z wnętrza ziemi. Aby można było z niej skorzystać, konieczne jest wywiercenie otworu, przez który wtłaczana jest zimna woda (po nagrzaniu wypompowuje się gorącą). Energia ziemi może być stosowana do ogrzewania pomieszczeń lub napędu turbin parowych. Jej wykorzystywanie nie zawsze się jednak opłaca (zależy to od głębokości odwiertu i temperatury wody. Ciepło uzyskiwane z wnętrza ziemi stosuje się do produkcji energii elektrycznej i w tym celu buduje się elektrownie geotermalne. Ponadto, z energii ziemi korzysta się także w rolnictwie, ogrodnictwie, przemyśle oraz do celów rekreacyjnych, leczniczych i w hodowli ryb.
  • energię biomasy – wykorzystuje się ją poprzez bezpośrednie spalanie produktów, w tym drewna i słomy. Można używać też takich materiałów, jak drewno i słoma. Ponadto, można też spalać niektóre produkty po uprzednim przetworzeniu na olej rzepakowy lub słonecznikowy, gaz drzewny, alkohol etylowy i metylowy. Produkty powstające w wyniku przetworzenia są z powodzeniem wykorzystywane jako dodatki do paliw płynnych, które napędzają silniki spalinowe. Biomasę można wykorzystać także jako biogazownię rolniczą.
  • energię wody – ten rodzaj energii odnawialnej powstaje poprzez wykorzystanie nurtów rzek, napędzających siłownie wodne. Do czerpania z energii wody wymagana jest bardzo rozbudowana infrastruktura, do której należą zapory zajmujące ogromne tereny.