Na co dzień nie zastanawiamy się nad tym, ile odpadów produkujemy w naszym domu. A jest ich naprawdę dużo. Musimy uświadomić sobie, że takich gospodarstw domowych, jak nasze są na świecie miliony. Do tego dochodzi przemysł i kolejne tony śmieci. To wszystko nie pozostaje bez wpływu na środowisko, dlatego tak ważne jest przetwarzanie odpadów.

Metanowe składowiska

Przetwarzanie odpadów pozwala zmniejszyć ilość śmieci na wysypiskach śmieci. A te są szczególnie niebezpieczne dla środowiska, gdyż z powodu znajdującej się  w stertach odpadów starej żywności i mikroorganizmów, do środowiska wydzielany jest metan. I o ile w przypadku jednego wysypiska, wpływ tego gazu na klimat byłby niemal niezauważalny, o tyle już w przypadku setek tysięcy takich miejsc, negatywne skutki są porażające. Nie tylko wywołujemy efekt cieplarniany, ale również prowadzimy do skażenia gleby i wody.

Segregacja i odbiór

Coraz częściej w naszych domach i firmach prowadzimy wstępną segregację śmieci. Pozwala to usprawnić proces przetwarzania odpadów, który ma na celu ponowne wykorzystanie odpadu, a tym samym ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. Niezwykle ważny jest tutaj system zarządzania odpadami – od segregacji, przez odbiór śmieci, aż po ich dostarczenie do zakładu i przetworzenie.

Wyspecjalizowane działania

Zakładu zajmujące się przetwarzaniem odpadów są wyposażone w specjalne sprzęty – wagi, pojazdy, pojemniki, które zakupują w profesjonalnych firmach, np. PRECIA MOLEN. Wszystko po to, żeby w pełni kontrolować cały proces. Wszystkie dostawy muszą być rejestrowane, ważone, odpowiednio segregowane. Nic tutaj nie dzieje się przypadkowo. Gdyby tak było, istniałoby duże prawdopodobieństwo, że znacząca część odpadów nie trafiałaby tam, gdzie powinna lub proces przetwarzania stanowiłby dla środowiska większe „obciążenie” niż same odpady. Ścisła kontrola pozwala dbać o ekonomię i ekologię procesu.

[avg] ([per]) [total] vote[s]