Klasyczne urządzenia grzewcze pozyskują energię cieplną ze spalania węglowodorów. Może to być paliwo stałe, a więc węgiel kamienny lub drewno albo gaz czy olej opałowy. Choć pozwala to na uzyskanie dobrej wydajności, to łączy się też ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń. Do powietrza będą się dostawały pyły oraz gazy spalinowe – tlenki siarki, azotu i CO2. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku korzystania z nowoczesnej pompy ciepła.

Jak działa pompa ciepła?

Zasada działania pompy ciepła opiera się na wykorzystywaniu naturalnej energii zmagazynowanej w gruncie, powietrzu lub wodzie. Za sprawą stosowanego w tych urządzenia czynnika chłodniczego ciepło jest odbierane z otoczenia, nawet jeśli różnica temperatur jest niewielka. Następnie za pomocą sprężarki podnosi się ciśnienie czynnika, a wraz z nim rośnie też jego temperatura. Ponieważ może ona osiągnąć od 35 do 55 stopni bez problemu będzie można przekazać ją do krążącej w instalacji centralnego ogrzewania wody.

Jakie są rodzaje pomp ciepła?

Pompy ciepła występują w wielu wariantach, jednak najpopularniejsze są pompy gruntowe solanka-woda oraz powietrzne powietrze-woda. W przypadku pomp gruntowych energia cieplna jest pozyskiwana z gleby za pośrednictwem wymiennika umieszczonego poniżej głębokości przemarzania. Używa się wymienników poziomych zakopywanych na niewielkiej głębokości, lecz mających sporą powierzchnię albo pionowych, które wymagają wykonania dość głębokich odwiertów, lecz zajmują niedużo miejsca. W przypadku pomp powietrznych ich parownik jest umieszczany na zewnątrz, a czynnik ogrzewa się od opływającego pompę powietrza. Urządzenia tego rodzaju do efektywnej pracy wymagają dodatniej temperatury.

Dlaczego warto wybrać pompę ciepła?

Korzystanie z pompy ciepła oznacza niski koszt wytwarzania energii cieplnej. Urządzenie zużywa pewną ilość prądu, w zamian pozyskuje jednak ciepło. Efektywność pomp mierzy się współczynnikiem COP pokazującym stosunek potrzebnego prądu do pozyskanej energii – dobre urządzenia osiągają przynajmniej 5 dla pomp grunt-woda i 4 dla powietrze-woda. Pompa ciepła to także brak zanieczyszczeń powietrza oraz bezobsługowa praca. Wiele urządzeń ma kompaktową budowę i nie zajmuje dużo miejsca wewnątrz budynku.

Montaż i podłączenie pompy ciepła musi być wykonane fachowo. Najlepszym wyborem będzie firma dysponująca dużym doświadczeniem w tym obszarze. Przykładem może tu być Modern Energy Pro ze Skoczowa, specjalizująca się w pompach ciepła i systemach fotowoltaicznych dla domów mieszkalnych, firm oraz gospodarstw rolnych.