Rosnąca w ostatnich latach popularność instalacji fotowoltaicznych wynika przede wszystkim z oszczędności, jakie jest w stanie wygenerować to rozwiązanie w przypadku rachunków za energię elektryczną, a także jego ekologiczności. Wśród zalet paneli fotowoltaicznych wyróżnić można jednak również szybki okres zwrotu z inwestycji. Czym więc on jest i od czego zależy w przypadku fotowoltaiki oraz jak go wyliczyć? 

Czym jest zwrot z inwestycji w panele słoneczne? 

Jedną z największych zalet, które cenią sobie osoby montujące panele fotowoltaiczne, jest szybki okres zwrotu z inwestycji w nie. Jednak, czym on tak właściwie jest? Okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę to nic innego jak czas, w którym instalacja wygeneruje oszczędności na poziomie kosztu jej montażu. 

Tłumacząc więc te kwestie w najprostszy sposób, okresem zwrotu określany jest okres, w którym panele fotowoltaiczne wyprodukują prąd w takiej ilości, którego koszt w przypadku jego zakupu w tradycyjny sposób u dystrybutorów krajowych będzie się równać cenie montażu tego rozwiązania. 

Od czego zależy okres zwrotu w instalacjach fotowoltaicznych?

Chcąc wyliczyć okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę należy pamiętać o tym, że nie jest on wartością stałą dla każdego typu instalacji. Zależy on bowiem od kilku czynników. 

Pierwszym z nich jest obecna i prognozowana cena prądu zakapowanego u jego krajowych dystrybutorów, która prognozowana jest w skali 20 lat równej najczęstszej żywotności paneli fotowoltaicznych. Drugim czynnikiem wpływającym na okres zwrotu jest sama cena instalacji fotowoltaicznej dla domu. Istotne w tym przypadku są także wszelkie dotacje, dofinansowania czy ulgi, z jakich korzystają inwestorzy, gdyż mają one wpływ na obniżenie kosztów montażu paneli fotowoltaicznych. 

Przykładowy okres zwrotu dla instalacji fotowoltaicznej

Chcąc odpowiedzieć na pytanie  zadane w tytule artykułu, poprosiliśmy specjalistę z firmy Sun-Spot Fotowoltaika o zaprezentowanie nam przykładowego okresu zwrotu z inwestycji w panele fotowoltaiczne. 

Na potrzeby analizy okresu zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę przyjmiemy, że dotychczasowe zapotrzebowanie energetyczne w budynku, w którym ma zostać zamontowana instalacja, wynosi 2800 kWh rocznie, a cena za 1 kWh zakupywanego prądu równa jest 75 groszy i wzrasta przez 20 lat o 2% rocznie. Wobec tego najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie w nim fotowoltaiki o mocy 3 kWp, produkującej średniorocznie około 2870 kWh prądu za pomocą promieni słonecznych. Zakładając, że montaż jednego kWp instancji kosztuje 4000 złotych, za całą instalację trzeba będzie zapłacić 12 000 złotych. Na podstawie takich danych wyliczyć można więc, że okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę wynosił będzie około 6 lat.

Warto także wspomnieć, że czas ten może zostać skutecznie skrócony poprzez obniżenie kosztów montażu fotowoltaiki za pomocą skorzystania z licznych dotacji, takich jak np. Mój Prąd, czy też wprowadzonej od stycznia 2019 roku Ulgi Termomodernizacyjnej.

Rate this post