Ogrzewanie budynku musi zapewniać odpowiednią ilość ciepła, a jednocześnie nie narażać użytkownika na wysokie wydatki związane z zakupem opału, ani na wykonywanie częstych i uciążliwych czynności obsługowych. Korzystanie z nowoczesnych kotłów na pellet gwarantuje nie tylko spore oszczędności, ale także wygodę. Co więcej, nie stanowi również obciążenia dla środowiska naturalnego.

Tani i ekologiczny sposób na ciepło w domu?

Choć ocieplanie klimatu powoli staje się faktem, to sprawny i efektywny system ogrzewania wciąż jest niezbędnym wyposażeniem każdego budynku mieszkalnego czy użytkowego znajdującego się na naszej szerokości geograficznej. Niskie temperatury panujące późną jesienią, zimą i wczesną wiosną sprawiają, że urządzenia grzewcze pozostają jednym z najważniejszych czynników wpływających na koszt utrzymania domu. Właściwy wybór kotła dostarczającego energię cieplną do systemu centralnego ogrzewania oraz podgrzewającego wodę użytkową oddziałuje w znaczący sposób na poziom koniecznych wydatków, a jednocześnie przekłada się na stopień ewentualnego zanieczyszczenia powietrza. Jednym z najlepszych rozwiązań jest w takiej sytuacji zakup pieca, który z jednej strony charakteryzuje się wysoką wydajnością energetyczną, z drugiej pozwala na wykorzystywanie ekologicznego i zarazem odnawialnego źródła energii. Takimi urządzeniami są choćby nowoczesne kotły na pellet – wyjaśnia przedstawiciel firmy Kotły Grzewcze Dragon, która jest uznanym producentem urządzeń do systemów centralnego ogrzewania.

Efektywność stosowanego źródła ogrzewania jest uzależniona od kilku najważniejszych czynników, którymi są stopień wykorzystywania energii zmagazynowanej w opale, jego cena i dostępność, a także wpływ na środowisko naturalne, a tym samym pośrednio na zdrowie użytkowników. Kotły wykorzystywane do spalania pelletu mają bardzo wysoką sprawność energetyczną, którą osiągają nie tylko podczas pracy ze swoją mocą nominalną, co w normalnej eksploatacji zdarza się bardzo rzadko, ale także podczas wykorzystywania jedynie około 30% swych możliwości. Uwzględniając całoroczną specyfikę pracy kotła, odzwierciedla to średnią uzyskiwanych wyników, w związku z tym można powiedzieć, że kotły pelletowe są bardzo oszczędne, a ze względu na to, że korzystają z biomasy, ich wpływ na środowisko naturalne jest nieporównywanie mniejszy niż innych urządzeń spalających paliwa stałe.

Decyzja o zakupie kotła pelletowego jest opłacalna nie tylko ze względu na umiarkowane koszty eksploatacji oraz niskie ceny opału, ale też z powodu możliwości uzyskania dopłat do ich zakupu. Dzięki programom promującym wymianę źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne, osoby, które planują wymianę starego pieca, mogą otrzymać pokaźne dofinansowanie zarówno z licznych programów samorządowych, jak i z rządowego programu „Czyste powietrze”. W tym drugim przypadku uzyskana kwota może zrefundować wydatek na poziomie od 7 do 20 tysięcy złotych. W zależności od dochodu, budżet państwa może przekazać nabywcy kotła od 30 do 80% poniesionych kosztów.

Wady i zalety ogrzewania domu za pomocą kotła pelletowego

Dobre wyniki efektywności uzyskiwane przez kotły na pellet wynikają z ich nowatorskiej konstrukcji umożliwiającej maksymalnie duży odbiór powstającej podczas spalania energii, a także z dobrej kaloryczności używanego paliwa. Pellet drzewny dobrej jakości daje nawet 19 MJ/kg, co przy jego korzystnej cenie oznacza stosunkowo niski koszt pozyskania 1 MJ energii.

Co równie ważne, pellet jest produkowany z rozdrobnionego i zagęszczonego drewna pochodzącego ze specjalnie sadzonych plantacji roślin energetycznych, np. wierzby lub topoli, a także z upraw prowadzonych w ramach zrównoważonej gospodarki leśnej. Znaczna część pelletu jest wytwarzana ze ścinków i zrębków, które nie mogą być wykorzystywane w inny sposób i stanowią wymagające zagospodarowania odpady. Surowcem używanym przy produkcji pelletu bywają także wióry i ścinki powstające podczas obróbki drewna w tartakach czy stolarniach.

Ze względu na wykorzystywanie biomasy pellet jest uważany za odnawialne źródło energii. Jego ekologiczność jest również związana z bardzo niewielką emisją szkodliwych substancji. Spalanie pelletu nie generuje dużych ilości szkodliwych pyłów zawieszonych. Śladowa jest również ilość uwalnianych związków siarki, a tlenki azotu znajdują się na bezpiecznym poziomie nieprzekraczającym 200 mg/m³. Co istotne ze względu na postępujące zmiany klimatu pellet drzewny ma zerowy bilans CO2, co oznacza, że emisja dwutlenku węgla podczas spalania nie przekracza ilości tej substancji, jaką pochłonęła roślina podczas swego wzrostu.

Pellet drzewny poza dostarczaniem dużej ilości ciepła i znikomym zagrożeniem dla środowiska naturalnego oferuje również wiele korzyści związanych z prostą obsługą kotła i samego paliwa. Pellet może być pakowany w wygodne worki, łatwe do przenoszenia i magazynowania, a które jednocześnie zabezpieczają go przed zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Pellet wsypywany do pieca nie pyli ani nie brudzi, nie ma więc problemów z uzupełnianiem zasobnika. Oznacza to, że pomieszczenie kotłowni łatwo utrzymać w czystości, a często również wykorzystywać do przechowywania różnych przedmiotów nie martwiąc się o ich zanieczyszczenie.

Automatyczne podajniki dozujące ilość opału odpowiednią do uzyskania określonej przez użytkownika temperatury oraz zaawansowana elektronika sterująca pracą kotłów na pellet sprawiają, że wizyty w kotłowni mogą być bardzo ograniczone. Dotyczy to również niewielkiej ilości powstającego popiołu, a tym samym pozwala na rzadkie jego usuwanie.

Kotły na pellet są praktycznie pozbawione wad. Do nielicznych ich mankamentów można zaliczyć jedynie konieczność poniesienia wydatku przy ich zakupie oraz modernizacji istniejącej instalacji kominowej.

Rate this post