Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia od dochodu wydatków, jakie zostały poniesione na montaż instalacji fotowoltaicznej i wymianę nieefektywnych źródeł ciepła. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne w domach jednorodzinnych wiążą się zwykle z dużymi wydatkami, a taki zastrzyk gotówki ze strony państwa bardzo pomaga w sfinansowaniu inwestycji.

Na czym polega ulga termomodernizacyjna?

Najprościej rzecz ujmując, ulga termomodernizacyjna jest ulgą podatkową. Dzięki możliwości odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na realizację inwestycji termomodernizacyjnej w budynku mieszkalnym zmniejszeniu ulega podstawa opodatkowania, a to oznacza, że automatycznie zmniejsza się podatek dochodowy. Możliwość zastosowania ulgi termomodernizacyjnej zależna jest od spełnienia kilku warunków.

Prawo do skorzystania z ulgi przysługuje właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych, w których wprowadzone zostały zmiany skutkujące zmniejszeniem zapotrzebowania na energię. Może być to wymiana nieefektywnych źródeł ciepła lub montaż urządzeń, które do produkcji wykorzystują energię odnawialną, czyli paneli fotowoltaicznych. Odliczeniu podlegają wszystkie koszty poniesione na zakup materiałów i urządzeń, a także koszty robocizny. Zakres prac może jednak dotyczyć budynków już stojących. W przypadku nowopowstających obiektów budowa musi zostać zakończona a termomodernizacja wykonana później.

Ulga termomodernizacyjna a fotowoltaika

Instalacja fotowoltaiczna i wydatki z nią związane objęte są warunkami ulgi termomodernizacyjnej. Co ważne, koszty można odliczyć również w przypadku finansowania fotowoltaiki kredytem. Panele muszą być zamontowane na dachu budynku, którego jest się właścicielem lub na innym budynku, o ile ogniwa będą zasilać budynek mieszkalny. Aby sprostać oczekiwaniom inwestorów, firma piTERN będąca renomowanym dostawca fotowoltaiki świadczy także usługi związane z pomocą w procesie ubiegania się o finansowanie przedsięwzięcia. Jest to znacznie ułatwienie dla klientów firmy, którzy mogą liczyć na fachowe doradztwo w tej kwestii.

Czy warto korzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Zdecydowanie tak. Dodatkowy zastrzyk gotówki, jaki można uzyskać w rozliczeniu rocznym, znacznie pomaga pokryć koszty związane z montażem fotowoltaiki. Ulgę można także przeznaczyć na spłatę kredytu, jeśli taka forma finansowania została wybrana. Ulga termomodernizacyjna obniża finalny koszt całej inwestycji, przez co staje się ona bardziej opłacalna.

Rate this post