Każde stanowisko spawania gazowego musi być wyposażone w szereg narzędzi i akcesoriów, które umożliwiają wykonywanie pracy w bezpieczny i profesjonalny sposób. Co zalicza się do niezbędnych na tym stanowisku sprzętów? To różnego rodzaju reduktory butlowe, palniki, bezpieczniki i części zamienne. W naszym artykule dokonujemy przeglądu dostępnych produktów w firmie NORTECH Sp. z o.o.!

Reduktory butlowe

Pierwszą grupę produktów, które oferuje firma NORTECH Sp. z o.o., stanowią reduktory butlowe. Są przede wszystkim odpowiedzialne za obniżanie ciśnienia panującego w butli do ciśnienia roboczego. Ich rolą jest również samoczynne utrzymanie ciśnienia na jednym, ustalonym poziomie, mimo stale zmniejszającej się zawartości butli.

Poza reduktorami butlowymi, przykręcanymi bezpośrednio do butli, wyróżnia się również reduktory sieciowe oraz centralne. Reduktory sieciowe pracują na niskich i średnich ciśnieniach, na stanowiskach gdzie gazy dopływają rurami stalowymi. Z kolei reduktory centralne stosuje się przy bateriach butlowych charakteryzujących się dużą przepustowością.

Palniki

Palniki to podstawowe narzędzie służące do spawania. Ich zadaniem jest utrzymanie trwałego płomienia, uzyskanego przez dokładne wymieszanie gazu palnego z tlenem. W ten sposób powstaje specjalna mieszanka, służąca do spawania różnego rodzaju materiałów.

Kluczową cechą palnika jest jego moc (wydajność), na którą można wpływać przez wymianę nasadki. W ten sposób regulujemy ilość gazu przepływającego przez palnik.

Palniki dzieli się według:

 1. liczby płomieni:
 • palniki jednopłomieniowe,
 • palniki wielopłomieniowe;
 1. ciśnienia gazu palnego:
 • palniki niskiego ciśnienia,
 • palniki wysokiego ciśnienia,
 1. funkcji palnika:
 • palniki do spawania gazowego,
 • palniki do cięcia,
 • palniki do podgrzewania i opalania blach,
 • palniki uniwersalne, z możliwością zmiany nasadki na nasadkę do spawania lub cięcia tlenem.

Pozostałe wyposażenie stanowiska spawalniczego

Niezwykle istotne elementy osprzętu gazowego to także bezpieczniki, węże spawalnicze czy specjalne stoły wykonane z odpornych na ogień, wytrzymałych tworzyw. Bezpieczniki są wykonane z ceramiki i służą do zabezpieczania przed cofaniem się płomienia. Węże spawalnicze z kolei są wykorzystywane do łączenia palnika spawalniczego z butlą. Są wykonane z gum o różnym kolorze, świadczącym o przeznaczeniu węża. Czerwone są przeznaczone do acetyleny, niebieskie z kolei służą do przesyłu tlenu.

W celu wyboru konkretnych akcesoriów spawalniczych, można skontaktować się z firmą i doprecyzować szczegóły zamówienia.