Zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła jest znakomitą i coraz częściej wykorzystywana alternatywą dla zwykłych systemów wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej. Odzysk ciepła i zapobieganie utraty ciepła z wnętrza pomieszczeń jest możliwe dzięki zastosowaniu wentylacji mechanicznej z rekuperacją. W artykule dokładniej opisujemy, jak działają systemy rekuperacji oraz jakie są ich największe zalety.

Co jest rekuperacja?

Działanie będących częścią systemów wentylacji mechanicznej rekuperatorów polega na zasysaniu z zewnątrz budynku świeżego powietrza, filtrowaniu go, ogrzewaniu i zastępowaniu nim zużytego powietrza wewnątrz pomieszczeń. Ogrzewanie wpuszczanego powietrza odbywa się w centralnej części rekuperatora, czyli w wymienniku ciepła. Co bardzo ważne w systemach wentylacji mechanicznej z rekuperatorem stosowane są nieco inne kanały wentylacyjne, które nie dopuszczają do zetknięcia się ze sobą zużytego powietrza z wnętrza pomieszczeń ze świeżym, wyczyszczonym i ogrzanym powietrzem z zewnątrz budynku. Oba rodzaje powietrza przechodzą przez centrale rekuperatora. Obecny w niej wymiennik pozyskuje ciepło ze zużytego i wyprowadzanego poza budynek powietrza i wykorzystuje je do ogrzania świeżego powietrza.

O to, jaką drogę musi przejść świeże powietrze z zewnątrz budynku, zanim zostanie wprowadzone do pomieszczeń zapytaliśmy naszego rozmówcę, specjalistę z firmy Everest Investment z Piaseczna, która specjalizuje się w sprzedaży, w montażu oraz w serwisowaniu systemów klimatyzacji i wentylacji: Czyste, świeże powietrze z zewnątrz budynku w systemach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest na początku transportowane kanałami wentylacyjnymi do centrali rekuperatora. W niej przechodzi przez oczyszczające je ze wszystkich drobinek kurzu, pyłków i innych zanieczyszczeń filtry. Następnie jest ogrzewane energią pozyskaną z powietrza, które zostało wyprowadzone z wnętrza i jest nawiewane do pomieszczeń.

Dlaczego warto jest stosować systemy wentylacji z odzyskiem ciepła?

Główną zaletą stosowania wentylacji mechanicznej z rekuperacją jest oczywiście uniknięcie straty ciepła. Dzięki temu w sezonie jesienno-zimowym można poważnie ograniczyć koszty ogrzewania.  Koszt cyklicznego serwisu wentylacji z odzyskiem ciepła jest porównywalny z kosztami serwisu zwykłej wentylacji grawitacyjnej, co sprawia, że pomimo nieco większych kosztów początkowych, związanych z instalacją systemu, już po kilku latach jej eksploatacji w związku z odzyskiem ciepła, powinny nam się one zwrócić.

Zastosowanie systemów wentylacji mechanicznej z rekuperacją wiąże się również z możliwością uzyskania znacznie lepszej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń i zwiększeniem naszego komfortu. Systemy wentylacji mechanicznej z rekuperacją pozwalają bardzo dobrze wyczyścić powietrze ze wszystkich pyłków i zanieczyszczeń, co ma bardzo duże znaczenie m.in. dla alergików. Oddychanie tak skutecznie oczyszczonym powietrzem ma oczywiście duży wpływ na nasze samopoczucie oraz na nasze zdrowie, pozwala m.in. zapobiec powstaniu wielu chorób układu oddechowego.