Odwodnienia liniowe to systemy odprowadzające nadmiar wody deszczowej oraz wody z roztopów, która nie jest w stanie wniknąć w podłoże z powodu jego nadmiernego nasiąknięcia wilgocią, a także niewielkiej przepuszczalności. Stosowane są one zarówno w przestrzeni publicznej, jak i na prywatnych posesjach i chronią przed tworzeniem się kałuż, błota, a także zalewaniem garaży, piwnic czy budynków mieszkalnych oraz użytkowych.

Co to jest odwodnienie liniowe?

Odwodnienie liniowe to system koryt zabezpieczonych specjalnymi kratkami, których zadaniem jest odprowadzanie nadmiaru wody najpierw do osadników rynnowych, a następnie do studzienek ściekowych lub coraz bardziej popularnych zbiorników na wodę opadową, którą można później wykorzystać np. do podlewania ogrodu.

Odwodnienie liniowe to system zabezpieczający budynki np. garaże przed zalaniem wskutek gromadzenia się dużej ilości wody opadowej. Z tym zjawiskiem mamy do czynienia coraz częściej ze względu na dość nieprzewidywaną pogodę oraz krótkotrwałe, jednak bardzo intensywne opady. Odwodnienia liniowe można także stosować na terenach zielonych, na których występują gleby o niskiej przepuszczalności wody np. gleby gliniaste – wyjaśnia ekspert z firmy Scala Plastics.

Z czego składają się odwodnienia liniowe?

Odwodnienia liniowe mogą składać się z elementów, które zostały np. wykonane z betonu, jednak rosnącą popularnością cieszą się równie trwałe odwodnienia wykonane z polimerobetonu, które cechują się niemal zerową nasiąkliwością, więc są wyjątkowo odporne na przemarzanie i związane z tym uszkodzenia. Równie popularne, trwałe i funkcjonalne są odwodnienia liniowe wykonane z polietylenu. Koryta i zabezpieczające je kratki odprowadzają wodę systemem rur drenarskich do kanalizacji, co zabezpiecza m.in. przed zalaniem budynków oraz przesiąkaniem wody i zawilgoceniem fundamentów, co może prowadzić do szkodliwego dla zdrowia i trudnego do usunięcia zagrzybienia budynku. Zastosowanie odwodnień liniowych na terenach zielonych spełnia równie ważną funkcję – chroni przed gromadzeniem się wody opadowej w miejscach na to narażonych, czyli wszędzie tam, gdzie występują nieprzepuszczalne nawierzchnie, spadki terenu, gleby o niskiej przepuszczalności oraz wzniesienia sprzyjające spływaniu wody w niżej położone obszary. Warto pamiętać, że jedynie prawidłowo wykonane odwodnienia liniowe będą spełniały swoją funkcję, a trwałość i niezawodność wykorzystanych w tym celu materiałów przekłada się na długotrwałe i bezproblemowe działanie systemów drenujących.

Rate this post