Osoby pracujące za granicą mogą mieć problem, gdy przychodzi do rozliczenia się z fiskusem. Okazuje się, że prawo do podatków mogą mieć oba państwa: to, z którego pochodzi emigrant, i to, w którym zarabia. Jeżeli jesteś rezydentem podatkowym Polski, ale pracujesz poza granicami kraju, skorzystaj z metody zaliczania, aby uniknąć podwójnego opodatkowania.

Czym jest podwójne opodatkowanie?

W dobie otwartych granic rezydencja podatkowa nie pokrywa się już z tym, gdzie pracujemy i gdzie odprowadzamy podatki. Wiele osób, pozostając polskimi rezydentami podatkowymi, pracuje za granicą np. przez kilka miesięcy w roku. Mogą one przeżyć niemiłe zaskoczenie, gdy okaże się, że oba kraje mogą żądać podatku od wypracowanych za granicą dochodów.

Podwójne opodatkowanie okazało się sporym problemem we wspólnotach ponadnarodowych, gdzie panuje swoboda przemieszczania się i podejmowania zatrudnienia. Dlatego wiele państw podpisało porozumienia o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dzięki temu osoby podejmujące zatrudnienie poza krajem rezydencji podatkowej mogą być spokojne – podwójne opodatkowanie nie uszczupli ich zarobków.

Jest kilka metod na to, aby skorzystać z praw, jakie wprowadzają porozumienia o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatnik, który pracował poza krajem ojczystym, musi pamiętać jednak, że nie dzieje się to z automatu – podczas rozliczania podatku musi zadbać o to, aby został on naliczony w korzystny dla niego sposób.

Warto skorzystać z usług kancelarii biura podatkowego, aby sprawdzić, jaki wariant będzie najkorzystniejszy i jakich formalności należy dopełnić. Godna polecenia jest Kancelaria Doradztwa Podatkowego Pukaluk.

Metoda zaliczania jako sposób na uniknięcie podwójnego opodatkowania

Jednym ze sposobów na to, aby nasze dochody nie zostały opodatkowane zarówno w kraju rezydencji, jak i kraju zatrudnienia, jest tzw. metoda zaliczania. Może być ona realizowana w jednym z dwóch wariantów. Są to:

  • zaliczenie pełne,
  • zaliczenie proporcjonalne.

Zaliczenie pełne polega na tym, że od podatku należnego w kraju rezydencji podatkowej odlicza się podatek zapłacony w kraju zatrudnienia. Płacimy więc pomniejszony podatek w Polsce.

W przypadku zaliczenia proporcjonalnego dochód uzyskany za granicą podlega opodatkowaniu w Polsce, ale – podobnie jak przy zaliczeniu pełnym – od należnego tu podatku odlicza się ten zapłacony w kraju pracy. Różnica jest taka, że kwota odliczenia nie może przewyższać części podatku odpowiadającej dochodowi, który może być opodatkowany w kraju, w którym pracowaliśmy. W ten sposób w każdym kraju opłacamy podatek proporcjonalny do uzyskanych w nim dochodów.

[avg] ([per]) [total] vote[s]