Kantor wymiany walut wydaje się prostym, bezpiecznym i solidnym interesem. Czy tak rzeczywiście jest? Trzeba pamiętać, że działalność tego typu firm, jako wiążąca się z obrotem pieniędzmi, jest ściśle regulowana przez prawo i podlega stałej kontroli. Co mówią przepisy na temat zakładania i prowadzenia kantorów wymiany walut? Czym jest kantor i kto może zacząć go prowadzić?

Co jest, a co nie jest kantorem?

Pieniądze, jako środki płatnicze emitowane i sygnowane przez państwo, podlegają jego kontroli. Muszą się więc z nią liczyć wszystkie instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem pieniędzmi. Do takich należą kantory, których rolę i funkcję opisuje prawo. Co mówi ono na temat kantorów? Zapytaliśmy o to eksperta reprezentującego kantor internetowy Centnet.pl.

– Kantor to rodzaj działalności gospodarczej. Polega ona na kupnie i sprzedaży walut za inne waluty, czyli na wymianie pieniędzy używanych w różnych krajach. Kantor może mieć postać stacjonarną albo cyfrową, online. Takie miejsce w sieci nazywane jest też czasem e-kantorem. Co ważne, za kantory nie uznaje się banków ani instytucji kredytowych, ani ich oddziałów, nawet jeżeli w ofercie mają wymianę walut.

Kantor, jako działalność regulowana, nie może być założony i prowadzony przez każdego chętnego. Jakie wymagania są stawiane osobom, które chcą prowadzić tego typu interes? Jakich formalności trzeba dopełnić?

Warunki założenia kantoru wymiany walut

To, kto może założyć kantor wymiany walut, określa ustawa prawo dewizowe. W jego myśl osoba, która chce rozpocząć prowadzenie kantoru, nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych, oraz spółek niemających osobowości prawnej, a także władz spółek i wspólników.

Na tym warunki się nie kończą. Osoby prowadzące kantor muszą być do tego odpowiednio przygotowane. Za takie przygotowanie uznaje się ukończenie specjalnego kursu, podczas którego słuchaczom przybliżane są zagadnienia dotyczące prowadzenia kantoru. Odbycie kursu jest potwierdzane świadectwem. Szkolenie nie jest konieczne w przypadku osób, które mają przynajmniej roczny staż pracy w banku na stanowisku związanym z wymianą walut i mogą to udowodnić świadectwem pracy. Od takiej osoby wymaga się także oświadczenia o znajomości przepisów dotyczących działalności kantorowej.

Na tym jednak wciąż nie koniec. Osoba spełniająca te warunki po założeniu kantoru musi poświadczać swoją niekaralność raz w roku. Dotyczy to nie tylko założyciela, ale też wszystkich u niego zatrudnionych.