Biomasa jest obecnie najtańszym w pozyskaniu źródłem energii. Produkcja biomasy przebiega samoistnie, a minimalna ilość zanieczyszczeń powstająca przy jej spalaniu sprawia, że jest coraz bardziej cenionym paliwem w energetyce cieplnej. Jednocześnie ilość surowców wykorzystywanych do jej produkcji jest tak duża, że spalarnie mogą korzystać z paliw o różnych właściwościach i pochodzeniu.

Zalety spalania biomasy

Zwolennicy pozyskiwania energii cieplnej z biomasy jako główną korzyść wskazują jednak nie czynnik ekonomiczny, ale ekologiczny – twierdzi specjalista przedsiębiorstwa DOMINO. W spalaniu surowców biodegradowalnych emisja dwutlenku węgla jest niemal całkowicie wyeliminowana. W stosunku do wykorzystania paliw kopalnych, spalanie biomasy ogranicza też uwalnianie tlenków azotu, tlenku węgla oraz dwutlenku siarki.

Biogaz jako paliwo ekologiczne

Biogaz to paliwo, podczas spalania którego wytwarzana jest energia cieplna lub elektryczna. Jego substratem jest oczywiście biomasa. Wśród rodzajów biomasy wykorzystywanych w produkcji biogazu możemy wymienić nawozy naturalne, odpady produkcji rolno-spożywczej, rośliny energetyczne uprawiane specjalnie na cele bioenergetyki, ale także substraty wymagające utylizacji, takie jak przeterminowana żywność, odpady poubojowe czy skoszona zieleń.

Parametry surowców do produkcji biogazu

Wartość produktów ubocznych rolnictwa i przemysłu spożywczego wykorzystywanych do produkcji biomasy oceniana jest na podstawie kilku parametrów. Najważniejsze z nich to zawartość suchej masy, suchej masy organicznej, a także składników odżywczych oraz/lub substancji wpływających na proces fermentacji – wylicza ekspert z firmy DOMINO.

Wysłodziny browarne jako biomasa

Jednym z substratów na biomasę powstałych w produkcji przemysłu spożywczego jest młóto browarne, będące produktem ubocznym produkcji piwa. Udział suchej masy w młócie wynosi od 20-25%, jednak wskaźnik zawartości suchej masy organicznej to 70-80%. Uzysk biogazu ze spalania młóta browarniczego to od 580-750 m3 z tony suchej masy organicznej. Zawartość metanu w biogazie powstałym z młóta nie przekracza 60%.